lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare och forskarstuderande

Högskolepedagogisk utveckling, AHU

Eva Brodin, docent

046–222 39 10

Sara Håkansson, universitetslektor

Maria Larsson, universitetslektor

Åsa Lindberg-Sand, docent, universitetslektor

Marita Ljungqvist, universitetslektor

Katarina Mårtensson, universitetslektor

046–222 43 41

Torgny Roxå, universitetslektor

Anders Sonesson, universitetslektor

046–222 19 95

Karin Steen, universitetslektor


Utbildningsvetenskap

Cristian Abrahamsson, forskarstuderande

Helena Berglund, doktorand

Emil Bernmalm, doktorand

Malin Christersson, doktorand

Tina Gunnarsson, doktorand

Fredrik Hedström, forskarstuderande

Ämma Hildebrand, doktorand

Roger Johansson, professor

046–222 69 54

Ingmar Karlsson, doktorand

Charlotte Lagerholm, forskarstuderande

Johan Lind, forskarstuderande

Colin Loughlin, doktorand

Janna Lundberg, doktorand

046–222 69 45

Mimmi Malm, forskarstuderande

Martin Malmström, universitetslektor

Sinikka Neuhaus, universitetslektor

Jonatan Nästesjö, doktorand

Karin Ollinen, forskarstuderande

Ylva Pamment, doktorand

Eva Pennegård, forskarstuderande

Anders Persson, professor

046–222 69 56

Louise Rietz, forskarstuderande

Paul Strand, doktorand

Eva Svensson, forskarstuderande

David Örbring, doktorand