Utbildningsvetenskapliga studentrådet

till vardags kallat U-rådet

Humanistiska och Teologiska Studentkåren – HTS är den studentkår som representerar studenterna på ämneslärarutbildningen. Kårernas främsta uppgifter är: utbildningsbevakning, studentfacklig verksamhet och påverkansarbete

Under HTS finns Utbildningsvetenskapliga studentrådet (U-rådet) och fungerar som en länk mellan ämneslärarstudenter och de nämnder som styr själva utbildningen.

Rådet har möten ungefär en gång i månaden där vi pratar om det som händer inom utbildningen och diskuterar det som ska tas upp i Institutionensstyrelsen och Programrådet där vi har två studentrepresentanter i vardera nämnd. Rådet driver även projekt som ämnar att förbättra ämneslärarestudenters studietid och utbildning. Studentrådet verkar också för att ena ämneslärarstudenterna och anordna  aktiviteter i form av studieworkshops, gästföreläsningar och pubträffar m.m.

Alla studenter som studerar ämneslärarprogrammet och KPU- utbildningen på HT-fakulteterna är välkomna att delta i rådet och dess möten. 

Har du frågor eller är intresserad av att engagera dig? Tveka inte att kontakta U-rådet som du når via e-post.    

Epost: uradethts.luse 

HTS

Här hittar du information om Humanistiska och Teologiska studentkåren.
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11