Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Har du redan högskolepoäng i ett ämne som du vill dela med dig av? Bli lärare på bara tre terminer! Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare.

Om utbildningen 

Den kompletterande pedagogiska utbildningen är en alternativ väg till ämneslärarexamen, där du som redan har de ämneskunskaper på högskolenivå som krävs blir behörig lärare för årskurs 7–9 eller gymnasiet, på bara tre terminer. En möjlighet att skifta jobbspår för dig som siktar på en ny karriär, eller en väg in i läraryrket för dig som läst fristående kurser i ett eller flera ämnen som du vill använda i en examen. 

Tre terminer i Lund

Du läser heltid på Lunds universitet under tre terminer, 90 hp. Under utbildningen får du både en teoretisk och praktisk grund för att fungera som lärare. Du studerar Utbildningsvetenskap och du får lära dig att undervisa i ditt eller dina ämnen genom ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning på din framtida arbetsplats: skolan. 

Verksamhetsförlagd utbildning 

Det finns stora möjligheter för dig som vill att genomföra en del av din verksamhetsförlagda utbildning utomlands. En spännande chans att få internationell arbetslivserfarenhet och upptäcka en annan del av världen. För dig som redan har en anställning på skola vid den kompletterande pedagogiska utbildningens start, finns det även möjlighet att ansöka om att göra en del av din praktik på den egna arbetsplatsen.

Utbildningens upplägg

 • Samhälleliga och organisatoriska villkor för lärares arbete, 7,5 hp  
   
 • Utveckling och lärande, 7,5 hp  
   
 • VFU I, 7,5 hp  
   
 • Ledarskap i klassrummet, 7,5 hp 

 • Stöd till lärande, 7,5 hp  
 • VFU II, 7,5 hp  

 • Att kvalitetssäkra verksamheten, 7,5 hp  

 • Att beforska praktiken, 7,5 hp 

 • VFU III, 15 hp  

 • Utbildningsvetenskapligt examensarbete, 15 hp

Ämnen som Lunds universitet antar i

Varje år antar vi nya studenter med kompetens inom skolämnena listade här nedan.

 • Biologi 

 • Engelska 

 • Fysik 

 • Kemi 

 • Matematik 

 • Moderna språk: spanska, franska, tyska och italienska 

 • Naturkunskap 

 • Svenska 

 • Svenska som andraspråk 

 • Teknik 

Platserna på den kompletterande pedagogiska utbildningen fördelas mellan två urvalsgrupper: 50 procent av platserna är reserverade för naturvetenskapliga ämnen samt matematik och teknik, och 50 procent av platserna är reserverade för moderna språk samt engelska, svenska och svenska som andraspråk. Det är dina uppnådda högskolepoäng i sökt eller sökta ämnen som ger ditt meritvärde.

Kompletterande pedagogisk utbildning finns även med inriktning musik på Musikhögskolan i Malmö.  
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning musik - Musikhögskolans webbplats

Våra inriktningar till KPU

Under varje inriktning kan du läsa mer om förkunskapskraven som behöver uppfyllas inom respektive ämne.

Ettämneslärare gymnasieskolan

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne. För att vara behörig till denna inriktning behöver du ha minst 120 hp i ämnet. Programkod och inriktningskod: LGKPD - 1ÄGY

Förkunskapskrav inom respektive ämnen 

Biologi 120 hp  

Du ska ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. Kurser i ekologi, humanfysiologi, cellbiologi och genetik ska ingå.  

Engelska 120 hp  

Minst 120 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk- och litteraturstudier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet. 

Fysik 120 hp  

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik, optik och vågrörelselära, ellära och elektronik, kärn- och partikelfysik, kvantmekanik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik.  

Kemi 120 hp 

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, biokemi, analytisk kemi.

Matematik 120 hp  

Man måste ha kunskaper i diskret matematik, lineär algebra, en- och flervariabelanalys samt matematisk statistik.  

I högskolepoängen kan man helt eller delvis få räkna med kurser i naturvetenskap eller teknik som tillför matematikkunskaper, utöver de som man skaffat sig genom rena matematikkurser. Exempel på ämnen som delvis kan räknas är digitalteknik, kodningsteori, reglerteknik och teletransmissionsteori. (Tillämpningar av redan inlärda metoder räknas inte.) Vid överlappande kurser får den gemensamma delen bara räknas en gång. Maximalt 15 hp programmering. Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp. 

Moderna språk 120 hp  

För moderna språk så som tyska, franska, spanska och italienska krävs 1–90 hp samt ytterligare 30 hp på grundnivå eller avancerad nivå som inte överlappar med tidigare kurser i ämnet.  

Poängen måste innehålla kontrastiva moment med svenska (förekommer vanligtvis i grammatikkurser). Både språk- och litteraturkurser måste ingå i poängen. Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan. 

Naturkunskap 120 hp  

Du ska främst ha läst kurser inom biologi, där det ska ingå humanfysiologi, genetik, evolution och ekologi. Men även inom kemi, fysik och miljö/geovetenskap. Kurserna i kemi och fysik ska ha relevans för ämnet naturkunskap. Till exempel miljökemi, miljöfysik. Maximalt 15 hp miljövetenskap och/eller humanekologi, kan ingå. 

Svenska 120 hp  

Minst 60 hp i respektive ämne: svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap. Svenska måste alltid vara 120 hp.

Svenska som andraspråk 120 hp  

Kurser om sammanlagt 120 hp i ämnet svenska som andraspråk (1–90 hp + 30 hp). 

Teknik 120 hp  

Kurser i tekniska ämnen inom samtliga följande områden: programmering, ellära/elektronik, mätteknik, ritteknik, reglerteknik, mekanik/hållfasthetslära, hållbar utveckling/miljö/energi, entreprenörskap/ekonomi. Kurser inom andra teknikområden kan också räknas.  

Tvåämneslärare gymnasieskolan


Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen. För att vara behörig till denna inriktning behöver du ha minst 120 hp i det ena ämnet och minst 90 hp i det andra ämnet. Minst 15 hp av dessa måste vara ett enskilt arbete. Programkod och inriktningskod: LAKPE - 2ÄGY

Förkunskapskrav inom respektive ämnen 

Biologi 120/90 hp  

Du ska ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. Kurser i ekologi, humanfysiologi, cellbiologi och genetik ska ingå.  

Engelska 120/90 hp  

Minst 120 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk- och litteraturstudier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet. 

Fysik 120/90 hp  

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik, optik och vågrörelselära, ellära och elektronik, kärn- och partikelfysik, kvantmekanik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik.  

Kemi 120/90 hp  

 Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, biokemi, analytisk kemi. 

Matematik 120/90 hp   

Man måste ha kunskaper i diskret matematik, lineär algebra, en- och flervariabelanalys samt matematisk statistik. 

I högskolepoängen kan man helt eller delvis få räkna med kurser i naturvetenskap eller teknik som tillför matematikkunskaper, utöver de som man skaffat sig genom rena matematikkurser. Exempel på ämnen som delvis kan räknas är digitalteknik, kodningsteori, reglerteknik och teletransmissionsteori. (Tillämpningar av redan inlärda metoder räknas inte.) Vid överlappande kurser får den gemensamma delen bara räknas en gång. Maximalt 15 hp programmering. Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp. 

Moderna språk 120/90 hp  

För moderna språk så som tyska, franska, spanska och italienska krävs 1–90 hp samt ytterligare 30 hp på grundnivå eller avancerad nivå som inte överlappar med tidigare kurser i ämnet.  

Poängen måste innehålla kontrastiva moment med svenska (förekommer vanligtvis i grammatikkurser). Både språk- och litteraturkurser måste ingå i poängen. Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan. 

Naturkunskap 120/90 hp  

Du ska främst ha läst kurser inom biologi, där det ska ingå humanfysiologi, genetik, evolution och ekologi. Men även inom kemi, fysik och miljö/geovetenskap. Kurserna i kemi och fysik ska ha relevans för ämnet naturkunskap. Till exempel miljökemi, miljöfysik. Maximalt 15 hp miljövetenskap och/eller humanekologi, kan ingå. 

Svenska 120 hp  

Minst 60 hp i respektive ämne: svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap. En uppsats om 7,5 hp ska ha ingått i båda ämnena och motsvarar därmed kravet på 15 hp uppsats i ämnet svenska. Svenska måste alltid vara 120 hp. 

Svenska som andraspråk 120/90 hp  

Kurser om sammanlagt 120 hp i ämnet svenska som andraspråk (1–90 hp + 30 hp). 

Teknik 120/90 hp  

Kurser i tekniska ämnen inom samtliga följande områden: programmering, ellära/elektronik, mätteknik, ritteknik, reglerteknik, mekanik/hållfasthetslära, hållbar utveckling/miljö/energi, entreprenörskap/ekonomi. Kurser inom andra teknikområden kan också räknas. 

Ettämneslärare 7-9

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7–9, ett ämne. För att vara behörig till denna inriktning behöver du ha minst 90 hp i ämnet. Programkod och inriktningskod: LGKPD - 1Ä79 

Förkunskapskrav inom respektive ämnen 

Biologi 90 hp  

Du ska ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. Kurser i ekologi, humanfysiologi, cellbiologi och genetik ska ingå.  

Engelska 90 hp  

Minst 90 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk- och litteraturstudier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet. 

Fysik 90 hp  

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik/värmelära, optik och vågrörelselära, ellära, kärnfysik, kvantmekanik, atomfysik samt fasta tillståndets fysik. 

Kemi 90 hp  

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), biokemi.  

 Matematik 90 hp  

Kurser omfattande sammanlagt 90 hp i matematik. Högskolepoängen kan inkludera matematisk statistik, numerisk analys eller max 15 hp programmering. Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp. Man måste ha kunskaper i lineär algebra, envariabelanalys, matematisk statistik och programmering.  

I högskolepoängen kan man helt eller delvis få räkna med kurser i naturvetenskap eller teknik som tillför matematikkunskaper utöver de som man skaffat sig genom rena matematikkurser. Exempel på ämnen som delvis kan räknas är digitalteknik, kodningsteori, reglerteknik och teletransmissionsteori. (Tillämpningar av redan inlärda metoder räknas inte.) Vid överlappande kurser får den gemensamma delen bara räknas en gång.   

Moderna språk 90 hp  

För moderna språk så som tyska, franska och spanska krävs minst 90 hp. Poängen måste innehålla kontrastiva moment med svenska (förekommer vanligtvis i grammatikkurser). Både språk- och litteraturkurser måste ingå i poängen. (Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan). 

Svenska 90 hp  

Ämnesstudier i både svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap, enligt ett av följande alternativ: 

 • 60 hp i respektive ämne: svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap.
   
 • 60 hp i det ena och 30 i det andra. 

Svenska måste alltid vara 90 hp. 

Svenska som andraspråk 90 hp  

Kurser om sammanlagt 90 hp i ämnet svenska som andraspråk (1–90 hp). 

Teknik 90 hp   

Kurser i tekniska ämnen inom samtliga följande områden: programmering, ellära/elektronik, mätteknik, ritteknik, reglerteknik, mekanik/hållfasthetslära, hållbar utveckling/miljö/energi, entreprenörskap/ekonomi. Kurser inom andra teknikområden kan också räknas.  

Tvåämneslärare 7–9 

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7–9, två ämnen. För att vara behörig till denna inriktning behöver du ha minst 90 hp i det ena ämnet och minst 60 hp i det andra ämnet. Minst 15 hp av dessa poäng måste vara ett enskilt arbete.Programkod och inriktningskod: LAKPE - 2N79

Förkunskapskrav inom respektive ämnen 

Biologi 90/60 hp  

Du ska ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. Kurser i ekologi, humanfysiologi, cellbiologi och genetik ska ingå.  

Engelska 90/60 hp 

Minst 90 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk- och litteraturstudier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet. 

Fysik 90/60 hp  

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik/värmelära, optik och vågrörelselära, ellära, kärnfysik, kvantmekanik, atomfysik samt fasta tillståndets fysik. 

Kemi 90/60 hp 

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), biokemi.  

 Matematik 90/60 hp 

Kurser omfattande sammanlagt 90 hp i matematik. Högskolepoängen kan inkludera matematisk statistik, numerisk analys eller max 15 hp programmering. Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp. Man måste ha kunskaper i lineär algebra, envariabelanalys, matematisk statistik och programmering.  

I högskolepoängen kan man helt eller delvis få räkna med kurser i naturvetenskap eller teknik som tillför matematikkunskaper utöver de som man skaffat sig genom rena matematikkurser. Exempel på ämnen som delvis kan räknas är digitalteknik, kodningsteori, reglerteknik och teletransmissionsteori. (Tillämpningar av redan inlärda metoder räknas inte.) Vid överlappande kurser får den gemensamma delen bara räknas en gång.   

Moderna språk 90/60 hp 

För moderna språk så som tyska, franska och spanska krävs minst 90 hp. Poängen måste innehålla kontrastiva moment med svenska (förekommer vanligtvis i grammatikkurser). Både språk- och litteraturkurser måste ingå i poängen. (Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan). 

Svenska 90 hp  

Ämnesstudier i både svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap, enligt ett av följande alternativ: 

 • 60 hp i respektive ämne: svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap. En uppsats om 7,5 hp ska ha ingått i båda ämnena och motsvarar därmed kravet på 15 hp uppsats i ämnet.  

 • 60 hp i det ena och 30 i det andra. Uppsats om totalt 15 hp ska finnas inom ramen för relevanta ämnesstudier. 

Svenska måste alltid vara 90 hp. 

Svenska som andraspråk 90/60 hp 

Kurser om sammanlagt 90 hp i ämnet svenska som andraspråk (1–90 hp). 

Teknik 90/60 hp 

Kurser i tekniska ämnen inom samtliga följande områden: programmering, ellära/elektronik, mätteknik, ritteknik, reglerteknik, mekanik/hållfasthetslära, hållbar utveckling/miljö/energi, entreprenörskap/ekonomi. Kurser inom andra teknikområden kan också räknas.  

Studietakt

Programmet läsas på heltid 100% under 3 terminer. Start: vårtermin, dagtid. 

Behörighetskrav

För att vara behörig till KPU behöver du uppfylla tre övergripande förkunskapskrav:

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. 
   
 • Du behöver ha ämneskunskap inom minst ett av de ämnen vi antar till. För årskurs 7–9 innebär detta minst 90 hp i ett ämne. Vill du ansöka till gymnasielärare är det alltid minst 120 hp i ett ämne.
   
 • Om du söker till tvåämneslärare ska du ha skrivit ett självständigt arbete omfattande 15 hp inom något av de ämnen du ansöker till. Det självständiga arbetet kan räknas in i ämneskunskapen, vilket innebär att det ingår i de 90 eller 120 hp som behövs för behörighet.

Behörighet till KPU genom validering av reell kompetens

Om du har kunskaper inom ett visst moment eller del i behörighetskraven i ett ämne men saknar högskolepoäng på den delen, kan du ansöka om behörighet till KPU genom validering av reell kompetens. Det vill säga behörighet genom tidigare erfarenheter eller kunskaper utan högskolepoäng.

Exempel på när du kan ansöka om validering av reell kompetens

Du vill söka till KPU med teknik som ditt ämne, men saknar ett fåtal högskolepoäng. Du har redan en äldre civilingenjörsutbildning där alla teknikkurser som krävs ingår, förutom dem i hållbar utvecklig. Om du istället arbetat med dessa frågor i ditt yrkesliv och kan tillhandahålla dokumentation som stryker detta, kan det ligga till grund för en validering, som kan ge dig behörighet att söka till KPU.

 

Att ansöka om behörighet till KPU genom reell kompetens är en alternativ väg in till läraryrket.  

Om du saknar formella meriter som styrker poängkravet i undervisningsämnet du söker till, kan du visa att du har förutsättningar att klara den högskoleutbildning du söker till genom att ansöka om prövning av din reella kompetens.  

Du kan ha skaffat dig reell kompetens på många olika sätt. Dina kunskaper och färdigheter kan till exempel komma från: 

 • erfarenheter från arbets- och föreningslivet 

 • utbildningar utanför det formella utbildningssystemet 

 • andra livserfarenheter. 

När du ansökt om behörighet till KPU genom reell kompetens görs en bedömning av de ämneskunskaper som saknas i dina formella meriter. 

Så ansöker du om bedömning av reell kompetens för behörighet till KPU vid Lunds universitet  

 1.  Anmäl dig till programmet via Antagning.se senast sista anmälningsdag.

 2. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” som finns på Antagning.se.  
  Ansökningsblanketten på Antagning.se 

 3. Du behöver också fylla i Lunds universitets ansökningsblankett för validering av reell kompetens.

 4. Ladda upp blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” och Lunds universitets ansökningsblankett på ditt konto på Antagning.se senast sista anmälningsdag. 

 5. Vi kommer kontakta dig så fort vi kan efter inskickad ansökan, antingen för komplettering eller för kartläggningssamtal.

 6. Efter kartläggningssamtalet kan det bli fråga om någon form av valideringsuppgift. 

Kom ihåg att vi inte kan behandla en ansökan om reell kompetens om den inkommer efter sista anmälningsdag. 
 

Ansökan till KPU

Du ansöker till vår kompletterande pedagogiska utbildning via Antagning.se mellan den 15 september och den 16 oktober. På Antagning.se väljer du vilken inriktning till KPU du vill läsa, för grundskolans årskurs 7 - 9 eller gymnasieskolan, samt vilket eller vilka ämnen du vill ansöka till.  

Ansökningsblankett för KPU 

Tillsammans med din ansökan på Antagning.se ber vi dig bifoga ansökningsblanketten för KPU. Om du söker in till KPU med moderna språk behöver du specificera språket i ansökningsblanketten. 

Blankett för ansökan till KPU (PDF, 156 kB, ny flik)

När du ansökt till utbildningen handlägger vi din ansökan. När urvalet är gjort får du ett antagningsbesked via Antagning.se.  

Fördjupad information om hur du ansöker och aktuella antagningsdatum på Antagning.se 

Överklagan av beslut 

Om du får avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar får du tillsammans med antagningsbeskedet. 

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7–9 (180 eller 240 högskolepoäng) eller en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (210 eller 300 högskolepoäng). 

Vanliga frågor och svar om KPU

Vid Lunds universitet räknar vi de poängen du har i ditt ämne, som ingår i skolämnet. Dessa poäng blir ditt meritvärde. 

Dubbelräkning innebär att Lunds universitet inte kan räkna en och samma kurs till två olika ämnen – det skulle innebära att kursen räknas dubbelt. Vi kan alltså endast räkna en kurs en gång.  

Till exempel kan du ha läst en kurs i reglerteknik där vi både hittar kunskaper inom matematik och teknik. Om du har sökt till båda ämnena (matematik och teknik) kommer vi endast kunna räkna kursen till det ämnet där det behövs för bredd eller poäng. 

Ett annat exempel kan vara att du läst en kurs i biologi som både kan passa in i ämnet biologi, och i ämnet naturkunskap. Vi kan dock inte räkna samma kurs till både biologi och naturkunskap då det skulle innebära dubbelräkning.  

Examen är det bevis som lärosätet (Lunds universitet) utfärdar, medan legitimation är det du ansöker om från Skolverket när du har fått din examen. Lärare måste ha lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. 

Nej, du behöver redan ha grundläggande behörighet för att söka till KPU. Om du vill läsa mer om möjligheten att ansöka om grundläggande behörighet genom reell kompetens kan du besöka Lunds universitets webbplats. 

Grundläggande behörighet genom reell kompetens på lu.se 

Lunds universitets kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) är campusförlagd och har undervisningstillfällen på plats cirka två gånger i veckan. Detta gäller dock inte under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, då du förväntas delta i din handledares arbete måndag-fredag varje vecka.  

Kompletterande pedagogisk utbildning kan alltså inte läsas på distans vid Lunds universitet.  

Om du är osäker på om du har grundläggande behörighet och har läst svenska och engelska på denna nivå, eller om du har med dig en utbildning från ett annat land än Sverige, rekommenderar vi dig att kontakta Komvux eller vägledningscentrum i din hemkommun.  

Hitta Komvuxutbildningar – Komvuxutbildningar.se 

Det beror på vilken inriktning som du blir antagen till. Inriktningarna mot gymnasieskolan och årskurs 7–9 med två ämnen ger dig en examen på avancerad nivå. Inriktningarna mot gymnasieskolan och årskurs 7–9 med ett ämne ger dig en examen på grundnivå.  

Du kan få behörighet i fler ämnen i din lärarlegitimation, utöver dem du fått i ditt examensbevis. Det kallas ”utökad behörighet” och beslutas av Skolverket. När du tagit ut din lärarexamen och kompletterat med studier upp till rätt omfattning och relevans/innehåll för behörighet i ytterligare ämne, ansöker du hos Skolverket om att få in detta i din lärarlegitimation. 

Utbildningsplaner för KPU

Anmälan

Välkommen ansöka till KPU mellan 15 september - 16 oktober på antagning.se 

Tidigare studenters röster om KPU

På Youtube kan du höra några av våra tidigare studenter beskriva sina erfarenheter av att läsa KPU.

Sanne Johansson, lärare i biologi och naturkunskap

Sara Nelson, lärare i teknik

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-13