Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Har du ämneskunskaper på högskolenivå i ett ämne som du brinner för? Då kan du bli lärare på bara tre terminer! Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare. 

Om utbildningen 

Kompletterande pedagogisk utbildning vänder sig till dig som redan har ämnesstudier avklarade, eller som saknar en del av ämneskravet (se behörighet genom reell kompetens nedan), och vill arbeta som lärare i grundskola eller gymnasieskola. KPU är därför en alternativ väg till en ämneslärarexamen. 

Du läser KPU hos oss i tre terminer på heltid (90 hp). Under utbildningen får du lära dig att undervisa i ditt eller dina ämnen både genom teoretiska studier och genom verksamhetsförlagd utbildning på din framtida arbetsplats – skolan.  

KPU är tänkt som en möjlighet att skifta jobbspår och/eller en väg in i läraryrket för dig som redan har de ämneskunskaper som krävs. 

Den kompletterande pedagogiska utbildningen ges, med undantag för musik, endast med start på vårterminen.

Ämnen som Lunds universitet antar i

 • Biologi 

 • Engelska 

 • Fysik 

 • Kemi 

 • Matematik 

 • Moderna språk: spanska, franska, tyska och italienska 

 • Musik

 • Naturkunskap 

 • Svenska 

 • Svenska som andraspråk 

 • Teknik 

Platserna på den kompletterande pedagogiska utbildningen fördelas mellan två urvalsgrupper: 50 procent av platserna är reserverade för naturvetenskapliga ämnen samt matematik och teknik, och 50 procent av platserna är reserverade för moderna språk samt engelska, svenska och svenska som andraspråk. Det är dina uppnådda högskolepoäng i sökt eller sökta ämnen som ger ditt meritvärde.

Kompletterande pedagogisk utbildning finns även med inriktning musik på Musikhögskolan i Malmö.  
Kompletterande pedagogisk utbildning, inriktning musik - Musikhögskolans webbplats

Våra ingångar till KPU

Under ingångarna kan du läsa mer om förkunskapskraven inom respektive ämne.

Ettämneslärare gymnasieskolan

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, ett ämne (programkod och inriktningskod: LGKPE - 1ÄGY), har följande förkunskapskrav inom respektive ämnen. Tänk på att det alltid ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp. 

Förkunskapskrav inom respektive ämnen 

Biologi 120 hp  

Du ska ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. Kurser i ekologi, humanfysiologi, cellbiologi och genetik ska ingå.  

Engelska 120 hp  

Minst 120 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk- och litteraturstudier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet. 

Fysik 120 hp  

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik, optik och vågrörelselära, ellära och elektronik, kärn- och partikelfysik, kvantmekanik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik.  

Kemi 120 hp 

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, biokemi, analytisk kemi.

Matematik 120 hp  

Man måste ha kunskaper i diskret matematik, lineär algebra, en- och flervariabelanalys samt matematisk statistik.  

I högskolepoängen kan man helt eller delvis få räkna med kurser i naturvetenskap eller teknik som tillför matematikkunskaper, utöver de som man skaffat sig genom rena matematikkurser. Exempel på ämnen som delvis kan räknas är digitalteknik, kodningsteori, reglerteknik och teletransmissionsteori. (Tillämpningar av redan inlärda metoder räknas inte.) Vid överlappande kurser får den gemensamma delen bara räknas en gång. Maximalt 15 hp programmering. Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp. 

Moderna språk 120 hp  

För moderna språk så som tyska, franska, spanska och italienska krävs 1–90 hp samt ytterligare 30 hp på grundnivå eller avancerad nivå som inte överlappar med tidigare kurser i ämnet.  

Poängen måste innehålla kontrastiva moment med svenska (förekommer vanligtvis i grammatikkurser). Både språk- och litteraturkurser måste ingå i poängen. Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan. 

Naturkunskap 120 hp  

Du ska främst ha läst kurser inom biologi, där det ska ingå humanfysiologi, genetik, evolution och ekologi. Men även inom kemi, fysik och miljö/geovetenskap. Kurserna i kemi och fysik ska ha relevans för ämnet naturkunskap. Till exempel miljökemi, miljöfysik. Maximalt 15 hp miljövetenskap och/eller humanekologi, kan ingå. 

Svenska 120 hp  

Minst 60 hp i respektive ämne: svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap. En uppsats om 7,5 hp ska ha ingått i båda ämnena och motsvarar därmed kravet på 15 hp uppsats i ämnet svenska. Svenska måste alltid vara 120 hp. 

Svenska som andraspråk 120 hp  

Kurser om sammanlagt 120 hp i ämnet svenska som andraspråk (1–90 hp + 30 hp). 

Teknik 120 hp  

Kurser i tekniska ämnen inom samtliga följande områden: programmering, ellära/elektronik, mätteknik, ritteknik, reglerteknik, mekanik/hållfasthetslära, hållbar utveckling/miljö/energi, entreprenörskap/ekonomi. Kurser inom andra teknikområden kan också räknas.  

Tvåämneslärare gymnasieskolan

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, två ämnen (programkod och inriktningskod: LAKPE - 2ÄGY), har följande förkunskapskrav inom respektive ämnen. Tänk på att det alltid ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp. 

Förkunskapskrav inom respektive ämnen 

Biologi 120/90 hp  

Du ska ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. Kurser i ekologi, humanfysiologi, cellbiologi och genetik ska ingå.  

Engelska 120/90 hp  

Minst 120 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk- och litteraturstudier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet. 

Fysik 120/90 hp  

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik, optik och vågrörelselära, ellära och elektronik, kärn- och partikelfysik, kvantmekanik, atom- och molekylfysik samt fasta tillståndets fysik.  

Kemi 120/90 hp  

 Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, biokemi, analytisk kemi. 

Matematik 120/90 hp   

Man måste ha kunskaper i diskret matematik, lineär algebra, en- och flervariabelanalys samt matematisk statistik. 

I högskolepoängen kan man helt eller delvis få räkna med kurser i naturvetenskap eller teknik som tillför matematikkunskaper, utöver de som man skaffat sig genom rena matematikkurser. Exempel på ämnen som delvis kan räknas är digitalteknik, kodningsteori, reglerteknik och teletransmissionsteori. (Tillämpningar av redan inlärda metoder räknas inte.) Vid överlappande kurser får den gemensamma delen bara räknas en gång. Maximalt 15 hp programmering. Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp. 

Moderna språk 120/90 hp  

För moderna språk så som tyska, franska, spanska och italienska krävs 1–90 hp samt ytterligare 30 hp på grundnivå eller avancerad nivå som inte överlappar med tidigare kurser i ämnet.  

Poängen måste innehålla kontrastiva moment med svenska (förekommer vanligtvis i grammatikkurser). Både språk- och litteraturkurser måste ingå i poängen. Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan. 

Naturkunskap 120/90 hp  

Du ska främst ha läst kurser inom biologi, där det ska ingå humanfysiologi, genetik, evolution och ekologi. Men även inom kemi, fysik och miljö/geovetenskap. Kurserna i kemi och fysik ska ha relevans för ämnet naturkunskap. Till exempel miljökemi, miljöfysik. Maximalt 15 hp miljövetenskap och/eller humanekologi, kan ingå. 

Svenska 120 hp  

Minst 60 hp i respektive ämne: svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap. En uppsats om 7,5 hp ska ha ingått i båda ämnena och motsvarar därmed kravet på 15 hp uppsats i ämnet svenska. Svenska måste alltid vara 120 hp. 

Svenska som andraspråk 120/90 hp  

Kurser om sammanlagt 120 hp i ämnet svenska som andraspråk (1–90 hp + 30 hp). 

Teknik 120/90 hp  

Kurser i tekniska ämnen inom samtliga följande områden: programmering, ellära/elektronik, mätteknik, ritteknik, reglerteknik, mekanik/hållfasthetslära, hållbar utveckling/miljö/energi, entreprenörskap/ekonomi. Kurser inom andra teknikområden kan också räknas. 

Ettämneslärare 7-9

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7–9, ett ämne (programkod och inriktningskod: LGKPE - 1Ä79), har följande förkunskapskrav inom respektive ämnen. Tänk på att det alltid ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp. 

Förkunskapskrav inom respektive ämnen 

Biologi 90 hp  

Du ska ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. Kurser i ekologi, humanfysiologi, cellbiologi och genetik ska ingå.  

Engelska 90 hp  

Minst 90 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk- och litteraturstudier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet. 

Fysik 90 hp  

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik/värmelära, optik och vågrörelselära, ellära, kärnfysik, kvantmekanik, atomfysik samt fasta tillståndets fysik. 

Kemi 90 hp  

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), biokemi.  

 Matematik 90 hp  

Kurser omfattande sammanlagt 90 hp i matematik. Högskolepoängen kan inkludera matematisk statistik, numerisk analys eller max 15 hp programmering. Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp. Man måste ha kunskaper i lineär algebra, envariabelanalys, matematisk statistik och programmering.  

I högskolepoängen kan man helt eller delvis få räkna med kurser i naturvetenskap eller teknik som tillför matematikkunskaper utöver de som man skaffat sig genom rena matematikkurser. Exempel på ämnen som delvis kan räknas är digitalteknik, kodningsteori, reglerteknik och teletransmissionsteori. (Tillämpningar av redan inlärda metoder räknas inte.) Vid överlappande kurser får den gemensamma delen bara räknas en gång.   

Moderna språk 90 hp  

För moderna språk så som tyska, franska och spanska krävs minst 90 hp. Poängen måste innehålla kontrastiva moment med svenska (förekommer vanligtvis i grammatikkurser). Både språk- och litteraturkurser måste ingå i poängen. (Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan). 

Svenska 90 hp  

Ämnesstudier i både svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap, enligt ett av följande alternativ: 

 • 60 hp i respektive ämne: svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap. En uppsats om 7,5 hp ska ha ingått i båda ämnena och motsvarar därmed kravet på 15 hp uppsats i ämnet.  

 • 60 hp i det ena och 30 i det andra. Uppsats om totalt 15 hp ska finnas inom ramen för relevanta ämnesstudier. 

Svenska måste alltid vara 90 hp. 

Svenska som andraspråk 90 hp  

Kurser om sammanlagt 90 hp i ämnet svenska som andraspråk (1–90 hp). 

Teknik 90 hp   

Kurser i tekniska ämnen inom samtliga följande områden: programmering, ellära/elektronik, mätteknik, ritteknik, reglerteknik, mekanik/hållfasthetslära, hållbar utveckling/miljö/energi, entreprenörskap/ekonomi. Kurser inom andra teknikområden kan också räknas.  

Tvåämneslärare 7–9 

Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7–9, två ämnen (programkod och inriktningskod: LGKPE - 2N79), har följande förkunskapskrav inom respektive ämnen. Tänk på att det alltid ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 hp. 

Förkunskapskrav inom respektive ämnen 

Biologi 90/60 hp  

Du ska ha läst moment från tre organisationsnivåer: ekologi, organismen och cellen. Kurser i ekologi, humanfysiologi, cellbiologi och genetik ska ingå.  

Engelska 90/60 hp 

Minst 90 hp inom ämnet engelska. Kurserna ska innefatta både språk- och litteraturstudier. Om studierna är bedrivna utomlands eller vid ett lärosäte där kontrastiva moment inte ingår i kursen krävs sådana kursmoment vid ett svenskt universitet. 

Fysik 90/60 hp  

Grundläggande fysik med kurser inom samtliga följande områden: mekanik, termodynamik/värmelära, optik och vågrörelselära, ellära, kärnfysik, kvantmekanik, atomfysik samt fasta tillståndets fysik. 

Kemi 90/60 hp 

Grundläggande kemi med kurser inom samtliga följande områden: allmän kemi (kemins grunder med jämviktslära och termodynamik), oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi (kan vara yt- och kolloidkemi), biokemi.  

 Matematik 90/60 hp 

Kurser omfattande sammanlagt 90 hp i matematik. Högskolepoängen kan inkludera matematisk statistik, numerisk analys eller max 15 hp programmering. Sammanlagt 15 hp i statistik inom ekonomutbildning räknas som 10 hp. Man måste ha kunskaper i lineär algebra, envariabelanalys, matematisk statistik och programmering.  

I högskolepoängen kan man helt eller delvis få räkna med kurser i naturvetenskap eller teknik som tillför matematikkunskaper utöver de som man skaffat sig genom rena matematikkurser. Exempel på ämnen som delvis kan räknas är digitalteknik, kodningsteori, reglerteknik och teletransmissionsteori. (Tillämpningar av redan inlärda metoder räknas inte.) Vid överlappande kurser får den gemensamma delen bara räknas en gång.   

Moderna språk 90/60 hp 

För moderna språk så som tyska, franska och spanska krävs minst 90 hp. Poängen måste innehålla kontrastiva moment med svenska (förekommer vanligtvis i grammatikkurser). Både språk- och litteraturkurser måste ingå i poängen. (Nybörjarkurser i språk kan inte utgöra en del av ämneskunskapen inför en ansökan). 

Svenska 90 hp  

Ämnesstudier i både svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap, enligt ett av följande alternativ: 

 • 60 hp i respektive ämne: svenska/nordiska språk (svenska språket) och litteraturvetenskap. En uppsats om 7,5 hp ska ha ingått i båda ämnena och motsvarar därmed kravet på 15 hp uppsats i ämnet.  

 • 60 hp i det ena och 30 i det andra. Uppsats om totalt 15 hp ska finnas inom ramen för relevanta ämnesstudier. 

Svenska måste alltid vara 90 hp. 

Svenska som andraspråk 90/60 hp 

Kurser om sammanlagt 90 hp i ämnet svenska som andraspråk (1–90 hp). 

Teknik 90/60 hp 

Kurser i tekniska ämnen inom samtliga följande områden: programmering, ellära/elektronik, mätteknik, ritteknik, reglerteknik, mekanik/hållfasthetslära, hållbar utveckling/miljö/energi, entreprenörskap/ekonomi. Kurser inom andra teknikområden kan också räknas.  

Studietakt

Programmet läsas på heltid 100% under 3 terminer. Start: vårtermin, dagtid. 

Behörighetskrav

För att vara behörig till KPU krävs det tre övergripande förkunskapskrav:

1. Grundläggande behörighet genom gymnasieexamen eller motsvarande. Detta inkluderar svenska/svenska som andraspråk 1–3 samt engelska 5–6. 

2. Du behöver ha ämneskunskap inom minst ett av de ämnen vi antar till. För årskurs 7–9 innebär detta minst 90 hp i ett ämne. Vill du ansöka till gymnasielärare är det alltid minst 120 hp i ett ämne.  

3. Du ska ha skrivit ett självständigt arbete omfattande 15 hp inom det, eller något av de, ämnen du ansöker till. Det självständiga arbetet kan räknas in i ämneskunskapen, vilket innebär att det ingår i de 90/120 hp som behövs för behörighet.

Behörighet till KPU genom validering av reell kompetens

Om du har kunskaper inom ett visst moment eller del i behörighetskraven i ett ämne men saknar högskolepoäng, kan du ansöka om behörighet till KPU genom validering av reell kompetens (behörighet genom tidigare erfarenheter/kunskaper utan högskolepoäng). 

Exempel på när du kan ansöka om validering av reell kompetens 

 • Du har en äldre civilingenjörsutbildning där det inte har ingått kurser i hållbar utveckling, men har i ditt yrkesliv arbetat med sådana frågor. Om du kan tillhandahålla dokumentation som styrker detta kan detta ligga till grund för en validering för behörighet till KPU. 

 

Att ansöka om behörighet till KPU genom reell kompetens är en alternativ väg in till läraryrket.  

Om du saknar formella meriter som styrker poängkravet i undervisningsämnet du söker till, kan du visa att du har förutsättningar att klara den högskoleutbildning du söker till genom att ansöka om prövning av din reella kompetens.  

Du kan ha skaffat dig reell kompetens på många olika sätt. Dina kunskaper och färdigheter kan till exempel komma från: 

 • erfarenheter från arbets- och föreningslivet 

 • utbildningar utanför det formella utbildningssystemet 

 • andra livserfarenheter. 

När du ansökt om behörighet till KPU genom reell kompetens görs en bedömning av de ämneskunskaper som saknas i dina formella meriter. 

Så ansöker du om bedömning av reell kompetens för behörighet till KPU vid Lunds universitet  

 1.  Anmäl dig till programmet via Antagning.se senast sista anmälningsdag.

 2. Fyll i blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” som finns på Antagning.se.  
  Ansökningsblanketten på Antagning.se 

 3. Du behöver också fylla i Lunds universitets ansökningsblankett för validering av reell kompetens.

 4. Ladda upp blanketten ”Ansökan om bedömning av reell kompetens” och Lunds universitets ansökningsblankett på ditt konto på Antagning.se senast sista anmälningsdag. 

 5. Vi kommer kontakta dig så fort vi kan efter inskickad ansökan, antingen för komplettering eller för kartläggningssamtal.

 6. Efter kartläggningssamtalet kan det bli fråga om någon form av valideringsuppgift. 

Kom ihåg att vi inte kan behandla en ansökan om reell kompetens om den inkommer efter sista anmälningsdag. 
 

Examen

Utbildningen leder till en ämneslärar­examen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurser 7–9 (180 eller 240 högskolepoäng) eller en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (210 eller 300 högskolepoäng). 

Tidigare studenters röster om KPU

På Youtube kan du höra några av våra tidigare studenter beskriva sina erfarenheter av att läsa KPU.

Sanne Johansson, lärare i biologi och naturkunskap

Sara Nelson, lärare i teknik

Utbildningens upplägg

Termin 1. Ämneslärar-professionen i samhälle och skola

 1. Samhälleliga och organisatoriska villkor för lärares arbete, 7,5 hp  
 2. Utveckling och lärande, 7,5 hp  
 3. VFU I, 7,5 hp  
 4. Ledarskap i klassrummet, 7,5 hp 

Termin 2. Ämnesläraren som reflekterande praktiker

 1. Stöd till lärande, 7,5 hp  
 2. VFU II, 7,5 hp  

 3. Att kvalitetssäkra verksamheten, 7,5 hp  

 4. Att beforska praktiken, 7,5 hp 

Termin 3. Professions-utveckling och individuellt lärande

 1. VFU III, 15 hp  

 2. Ämnesdidaktiskt examensarbete, 15 hp 

Anmälan

Välkommen ansöka till vår kompletterande pedagogiska utbildning mellan den 16 september och den 15 oktober, på antagning.se 

Där väljer du vilken ingång till KPU (årskurs 7 -9 eller gymnasiet), samt vilket eller vilka ämnen, du vill ansöka till.

Mer information om KPU på Studera.nu

Kontakt för studievägledning

Mejl: studievagledninguvet.luse 
Telefon: 046-222 69 49

Rum: M308D (Lund)
Bokad mottagning

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2023-05-02