lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Nu finns det fröpengar att söka inom området praktiknära utbildningsforskning. [...]

2020-05-17

Utlysning forskningsmedel

Medel för praktiknära utbildningsforskning finns nu att söka. Deadline 4 september. [...]

2020-05-06

Uppsamlingstentor blir hemtentor

Det blir inga fysiska uppsamlingstentor i Helsingborg i juni. [...]

2020-03-20

FAQ angående VFU under coronavirusutbrottet

Här följer svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss just nu angående VFU och coronavirusutbrottet. [...]

Lic-seminarium

Charlotta Lagerholm licputerar

2020-06-05 Fr   13:15 - 15:00

Seminarium

Skrivande doktorander och samverkan efter RQ20

2020-09-23 On   10:15 - 12:00

Seminarium

UFO-seminarium

2020-09-23 On   10:15 - 12:00