lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Vill du bli ämneslärare? Missade du att söka i våras? [...]

2019-05-29

Succé för nya lärarutbildningsguiden

Den 14 februari 2019 lanserades den nya ”Lärarutbildningsguiden” på Studera.nu. Sedan dess har guiden varit välbesökt och intresset hos besökarna för att gå en lärarutbildning har ökat. [...]

2019-05-27

Höstens första disputation

Den 6 september i Lux C126 kl 13.15 disputerar Ingemar Karlsson i utbildningsvetenskap. Opponent är associate professor Lena Lindenskov, Aarhus University. Titeln på avhandlingen lyder: Elever i [...]

2019-05-23

Janna Lundbergs 90-procentseminarium 24 maj

Välkomna till Janna Lundbergs slutseminarium 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, Högskolan Dalarna, är diskutant. Titeln på avhandlingsmanuset är ”Samhällskunskap för en alienerad [...]