lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Den 14 februari 2019 lanserades den nya ”Lärarutbildningsguiden” på Studera.nu. Sedan dess har guiden varit välbesökt och intresset hos besökarna för att gå en lärarutbildning har ökat. [...]

2019-05-27

Höstens första disputation

Den 6 september disputerar Ingemar Karlsson med en avhandling om elever i matematiksvårigheter. Närmare information kommer inom kort, men anteckna redan nu datumet. [...]

2019-05-23

Janna Lundbergs 90-procentseminarium 24 maj

Välkomna till Janna Lundbergs slutseminarium 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, Högskolan Dalarna, är diskutant. Titeln på avhandlingsmanuset är ”Samhällskunskap för en alienerad [...]

2019-05-16

Johan Lind försvarar sin lic-avhandling

Den 17 maj Kl 13.15 i Lux C 126 försvarar Johan Lind sin lic-avhandling med titeln Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser. Välkomna! [...]

Seminarium

UFO-seminariet

2019-09-17 Ti   10:15 - 12:00