lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Här följer svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss just nu angående VFU och coronavirusutbrottet. [...]

2020-02-25

Aktuella lic-avhandlingar

I vår försvaras två lic-avhandlingar vid institutionen för utbildningsvetenskap. [...]

2020-02-18

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningarna

Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i landet. [...]

2019-11-01

Janna Lundberg disputerar

Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap. [...]

Seminarium

Skrivande doktorander och samverkan efter RQ20

2020-04-23 To   10:15 - 12:00

Lic-seminarium

Licputation: Mimmi Malm

2020-05-08 Fr   13:15 - 15:00

Seminarium

UFO-seminarium

2020-05-26 Ti   10:15 - 12:00