lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Den 17 maj kl 10.15-12 diskuterar Katarina Blennow sitt avhandlingsmanus i samhällskunskapsämnets didaktik, med universitetslektor Johan Sandahl, Stockholms universitet [...]

2019-03-03

Ännu en licputation

Den 9 maj kl 10.15 i Lux C121 licputerar Christian Abrahamsson. Titeln på hans lic-avhandling är "Lärarperspektiv på elevengagemang i NO-undervisningen". [...]

2019-03-03

Disputation 26 april

Den 26 april kl 13 i Lux sal C 126 (Helgonavägen 3) är det dags för Ingrid Bosseldal att försvara sin doktorsavhandling "Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund [...]

2019-02-21

Johan Lind försvarar sin lic-avhandling 17/5

Den 17 maj försvarar Johan Lind sin lic-avhandling med titeln Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser. Kl 13.15 i Lux C 126. Välkomna! [...]

Workshop

90-procentseminarium

2019-04-29 Må   14:15 - 16:00

Lic-seminarium

Licputation

2019-05-09 To   10:15 - 12:00