man sitter och läser

Kursutbud

Se kurslitteratur, scheman, info om introduktionsmöten och mer som du behöver inför kursstart.

lövskog

Lärarstudent-bloggen

Läs senaste blogginläggen för att få tips om tips om utbildningen, examensarbete m.m.

bokhylla

Skriftserier

Läs våra skriftserier, böcker och forskningsrapporter i utbildningsvetenskap.

matematiklärare

Vill du läsa till ämneslärare i matematik vid Lunds universitet? 


Hösten 2022 utlyser vi det första av fyra kurspaket i matematik som tillsammans ger dig möjlighet att komplettera dina ämnesstudier med en lärarutbildning på tre terminer.

Hurra! Stort forskningsanslag

Professor Roger Johansson och Institutionen för utbildningsvetenskap har av Vetenskapsrådet tilldelats sammanlagt 39 miljoner kronor över 5 år för den nya forskarskolan ”Forskning om samverkan i lärarutbildning / Research on Collaboration in Teacher Education (ROCIT)”.