lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i landet. [...]

2019-11-01

Janna Lundberg disputerar

Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap. [...]

2019-10-25

Karin Ollinen försvarar sin licavhandling

Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens titel är Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik - lärares beskrivningar och [...]

2019-10-24

Katarina Blennow disputerar

Med avhandlingen The Emotional Community of Social Science Teaching disputerar Katarina Blennow i utbildningsvetenskap fredagen den 13 december klockan 13. Lokalen är LUX C 126. Fakultetsopponent [...]

Seminarium

Språklärare i forskning

2020-03-04 On   10:15 - 12:00

Seminarium

Skrivande doktorander och samverkan efter RQ20

2020-04-23 To   10:15 - 12:00

Seminarium

UFO-seminarium

2020-05-26 Ti   10:15 - 12:00

Att vara blivande lärares lärare

Ny bok av institutionens lärarutbildare.