bokhylla

Skriftserier

Läs våra skriftserier, böcker och forskningsrapporter i utbildningsvetenskap.

man sitter och läser

Kursutbud

Se kurslitteratur, scheman, info om introduktionsmöten och mer som du behöver inför kursstart.

Oskar Berntsson

Alumnporträtt: Oskar Berntsson

I grunden är han civilingenjör i bioteknik, men har nu växlat spår och läst till lärare på bara tre terminer via den kompletterande pedagogiska utbildningen. 

Ansökan är öppen!

Nu kan du söka till den kompletterande pedagogiska utbildningen för läsa till ämneslärare på bara tre terminer. Anmäl dig på antagning.se mellan den 15 september - 16 oktober 2023.

Matematiklärare

Vill du läsa till ämneslärare i matematik vid Lunds universitet? 

Hösten 2022 utlystes det första av fyra kurspaket i matematik på 120 hp som tillsammans med vår kompletterande pedagogiska utbildning (KPU) på 90 hp utgör en alternativ väg för att erhålla ämneslärarexamen i matematik.

Kalendarium