lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap. [...]

2019-10-25

Karin Ollinen försvarar sin licavhandling

Den 29 november kl 13 är det dags för Karin Ollinen att försvara sin lic-avhandling. Avhandlingens titel är Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik - lärares beskrivningar och [...]

2019-10-24

Katarina Blennow disputerar

Med avhandlingen The Emotional Community of Social Science Teaching disputerar Katarina Blennow i utbildningsvetenskap fredagen den 13 december klockan 13. Lokalen är LUX C 126. Fakultetsopponent [...]

2019-10-14

Sök till kompletterande pedagogisk utbildning senast 15 oktober

Vill du bli ämneslärare och är klar med dina ämnesstudier? [...]

Att vara blivande lärares lärare

Ny bok av institutionens lärarutbildare.