lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Ämneslärarutbildningen

GrundnivåGes termin
Engelska III:b, 7,5 hp (ÄENA61)
Engelska III, 15 hp (ÄENA62)
Engelska 1, 30 hp (ÄENB11)
Engelska II, 15 hp (ÄENB22)
Engelska III, 15 hp (ÄENB33)
Engelska 4, 30 hp (ÄENC51)
Engelska 1, 30 hp (ÄEND01)höst 2019
Engelska II, 15 hp (ÄEND02)vår 2020
Engelska 3, 15 hp (ÄEND03)vår 2020
Engelska IV, 30 hp (ÄEND04)höst 2019
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA11)
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs, 30 hp (ÄFRA12)
Franska: Franska 1 med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA21)
Franska III, 30 hp (ÄFRA51)
Franska 1, 30 hp (ÄFRD01)höst 2019
Franska 2, 30 hp (ÄFRD02)vår 2020
Franska 3, 30 hp (ÄFRD04)höst 2019
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYA11)
Fysik II, 15 hp (ÄFYA22)
Fysik: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYB23)
Fysik 3: Kvantfysik med didaktik, 30 hp (ÄFYC01)
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYD01)höst 2019
Fysik II, 15 hp (ÄFYD02)vår 2020
Fysik 3: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYD03)vår 2020
Fysik 4, 30 hp (ÄFYD04)höst 2019
Historia IV, 30 hp (ÄHIA51)
Historia III:b, 7,5 hp (ÄHIA61)
Historia III:b, 15 hp (ÄHIA62)
Historia 1, 30 hp (ÄHIB11)
Historia II, 15 hp (ÄHIB22)
Historia III, 15 hp (ÄHIB23)
Historia IV, 30 hp (ÄHIB51)
Historia 1, 30 hp (ÄHID01)höst 2019
Historia 2, 15 hp (ÄHID02)vår 2020
Historia 3, 15 hp (ÄHID03)vår 2020
Historia 4, 30 hp (ÄHID04)höst 2019
Historia 2a, 7-9, 7,5 hp (ÄHID20)vår 2020
Italienska 1: Italienska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄITA11)
Italienska II, 30 hp (ÄITA22)
Italienska III, 30 hp (ÄITA51)
Italienska 1, 30 hp (ÄITD01)höst 2019
Italienska III, 30 hp (ÄITD04)höst 2019
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA12)
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA22)
Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA33)
Kinesiska 1 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID01)höst 2019
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID02)vår 2020
Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID04)höst 2019
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAA22)
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAA33)
Matematik 4 med matematisk statistik för ämneslärare, 30 hp (ÄMAA51)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAB11)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAD01)höst 2019
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAD02)vår 2020
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAD03)vår 2020
Matematik 4, 30 hp (ÄMAD04)höst 2019
Religionskunskap II, 30 hp (ÄREA22)
Religionskunskap II, 7-9, 7,5 hp (ÄREA82)
Religionskunskap 1, 30 hp (ÄRED01)höst 2019
Religionskunskap 2, 30 hp (ÄRED02)vår 2020
Religionskunskap 3, 30 hp (ÄRED04)
Religionskunskap 3, 30 hp (ÄRED14)höst 2019
Religionskunskap 2.a., 7-9, 7,5 hp (ÄRED20)vår 2020
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD01)
Svenska som andraspråk 2, 15 hp (ÄSAD02)vår 2020
Svenska som andraspråk 3, 15 hp (ÄSAD03)vår 2020
Svenska som andraspråk 4, 30 hp (ÄSAD04)höst 2019
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD11)höst 2019
Andraspråksinlärning och flerspråkighet, 7,5 hp (ÄSAD20)vår 2020
Samhällskunskap 1: samhällsteori, 15 hp (ÄSHA11, ALS100)
Samhällskunskap 2: demokrati som idé och praktik, 15 hp (ÄSHA12, ALS200)
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHA52)
Samhällskunskap 8. Makt och demokrati, 15 hp (ÄSHA53)
Samhällsekonomi för lärare, 15 hp (ÄSHB23)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag, 7,5 hp (ÄSHB24)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag - tillämpad analys, 7,5 hp (ÄSHB25)
Samhällskunskap 6 - Samhälle och rum, 7,5 hp (ÄSHB51)
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHB52)
Spanska 1, 30 hp (ÄSPA11)
Spanska II, 30 hp (ÄSPA12)
Spanska III, 30 hp (ÄSPA51)
Spanska II, 30 hp (ÄSPB12)
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD01)
Spanska II, 30 hp (ÄSPD02)vår 2020
Spanska III, 30 hp (ÄSPD04)höst 2019
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD11)höst 2019
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp (ÄSSA82)vår 2020
Andraspråksinlärning och flerspråkighet, 7,5 hp (ÄSSB82)
Svenska 1, 30 hp (ÄSVA11)
Svenska 2, 15 hp (ÄSVB22)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVB51)
Svenska 3:b, skrivande i skolan, 7,5 hp (ÄSVB61)
Svenska 3, 15 hp (ÄSVC33)
Svenska IV, GY, med språksociologi, 30 hp (ÄSVC51)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVC52)
Svenska 1, 30 hp (ÄSVD01)höst 2019
Svenska 2, 15 hp (ÄSVD02)vår 2020
Svenska 3, 15 hp (ÄSVD03)vår 2020
Svenska 4, 30 hp (ÄSVD04)höst 2019
Svenska III:b, 7,5 hp (ÄSVD09)
Tyska 1, 30 hp (ÄTYA11)
Tyska II, 30 hp (ÄTYA12)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA33)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA51)
Tyska 1, 30 hp (ÄTYD01)höst 2019
Tyska 2, 30 hp (ÄTYD02)vår 2020
Tyska III, 30 hp (ÄTYD04)
Tyska 3, 30 hp (ÄTYD14)höst 2019
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande, 7,5 hp (ÄUVA64)
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen, 7,5 hp (ÄUVB11)
Kognition, språk, utveckling och lärande, 7,5 hp (ÄUVB12)
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVB53)
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVB55)
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen (UVK 1), 7,5 hp (ÄUVD01)
Kognition, utveckling och lärande (UVK2), 7,5 hp (ÄUVD02)
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVD03)vår 2020
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande (UVK 4), 7,5 hp (ÄUVD04)vår 2020
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVD05)vår 2020
Utbildningsvetenskaplig kärna 1: Läraren och skolan, 7,5 hp (ÄUVD11)vår 2020
Utbildningsvetenskaplig kärna 2 (UVK2): Eleven och elevens värld i skolan, 7,5 hp (ÄUVD12)vår 2020
VFU 1, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA11)
VFU II, Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA12)
Verksamhetsförlagd utbildning I, GY-inriktning, 7,5 hp (ÄVFA21)
Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFB12)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD01)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD02)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, GY, 7,5 hp (ÄVGD01)vår 2020
Avancerad nivå
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, 7-9, 30 hp (ÄENM91)höst 2019
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄENM92)vår 2020
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, åk 7-9, 30 hp (ÄHIM91)höst 2019
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄHIM92)vår 2020
Italienska: Självständigt arbete i italienska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄITM92)
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPM22)
Professionensutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPM33)
Verksamhetsförlagd utbildning: Undervisning och professionsutveckling, 15 hp (ÄKPM34)
Professionsutveckling och individuellt lärande - Ämnesdidaktiskt examensarbete, 15 hp (ÄKPM35)
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPN01)
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPN02)höst 2019
Professionsutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPN03)vår 2020
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPQ11)
Svenska som andraspråk: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSAM92)
Samhällskunskap: Examensarbete, 30 hp (ÄSHM91)höst 2019
Samhällskunskap: Examensarbete GY, 30 hp (ÄSHM92)höst 2019vår 2020
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄSVM91)höst 2019
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSVM92)höst 2019vår 2020
Utvärdering och utvecklingsarbete (UVK 7), 7,5 hp (ÄUVD07)vår 2020
UVK 6 - Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN06)vår 2020
UVK 8 - Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN08)vår 2020
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN86)höst 2019
UVK 8 - Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN88)höst 2019
Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp (ÄUVP67)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN03)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN04)vår 2020
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN13)
Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN14)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN22)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN23)höst 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN24)höst 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gy, 7,5 hp (ÄVGN02)vår 2020
Övrigt
Ämnesdidaktik religionskunskap, 7,5 hp (ÄRE05L)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: