lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Ämneslärarutbildningen

GrundnivåGes termin
Engelska III:b, 7,5 hp (ÄENA61)
Engelska III, 15 hp (ÄENA62)
Engelska 1, 30 hp (ÄENB11)
Engelska II, 15 hp (ÄENB22)
Engelska III, 15 hp (ÄENB33)
Engelska 4, 30 hp (ÄENC51)höst 2018
Engelska 1, 30 hp (ÄEND01)höst 2018
Engelska II, 15 hp (ÄEND02)vår 2019
Engelska 3, 15 hp (ÄEND03)vår 2019
Engelska IV, 30 hp (ÄEND04)höst 2018
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA11)
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs, 30 hp (ÄFRA12)
Franska: Franska 1 med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄFRA21)
Franska III, 30 hp (ÄFRA51)
Franska 1, 30 hp (ÄFRD01)höst 2018
Franska 2, 30 hp (ÄFRD02)vår 2019
Franska 3, 30 hp (ÄFRD04)höst 2018
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYA11)
Fysik II, 15 hp (ÄFYA22)
Fysik: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYB23)
Fysik 3: Kvantfysik med didaktik, 30 hp (ÄFYC01)
Fysik 1: Allmän fysik med fysikdidaktik, 30 hp (ÄFYD01)höst 2018
Fysik II, 15 hp (ÄFYD02)vår 2019
Fysik 3: Grundläggande kvantmekanik, statistisk mekanik och kvantstatistik för lärare, 15 hp (ÄFYD03)vår 2019
Fysik 4, 30 hp (ÄFYD04)höst 2018
Historia IV, 30 hp (ÄHIA51)
Historia III:b, 7,5 hp (ÄHIA61)
Historia III:b, 15 hp (ÄHIA62)
Historia 1, 30 hp (ÄHIB11)
Historia II, 15 hp (ÄHIB22)
Historia III, 15 hp (ÄHIB23)
Historia IV, 30 hp (ÄHIB51)höst 2018
Historia 1, 30 hp (ÄHID01)höst 2018
Historia 2, 15 hp (ÄHID02)vår 2019
Historia 3, 15 hp (ÄHID03)vår 2019
Historia 4, 30 hp (ÄHID04)höst 2018
Italienska 1: Italienska med utbildningsvetenskaplig inriktning, 30 hp (ÄITA11)
Italienska II, 30 hp (ÄITA22)
Italienska III, 30 hp (ÄITA51)
Italienska 1, 30 hp (ÄITD01)höst 2018
Italienska III, 30 hp (ÄITD04)
Kinesiska 1 med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp (ÄKIA12)
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA22)
Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKIA33)
Kinesiska 1 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID01)höst 2018
Kinesiska 2 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID02)vår 2019
Kinesiska 3 med ämnesdidaktik, 30 hp (ÄKID04)höst 2018
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAA22)
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAA33)
Matematik 4 med matematisk statistik för ämneslärare, 30 hp (ÄMAA51)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAB11)
Matematik med ämnesdidaktik 1, 30 hp (ÄMAD01)höst 2018
Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 hp (ÄMAD02)vår 2019
Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 hp (ÄMAD03)vår 2019
Matematik 4, 30 hp (ÄMAD04)höst 2018
Religionskunskap II, 30 hp (ÄREA22)
Religionskunskap II, 7-9, 7,5 hp (ÄREA82)
Religionskunskap 1, 30 hp (ÄRED01)höst 2018
Religionskunskap 2, 30 hp (ÄRED02)vår 2019
Religionskunskap 3, 30 hp (ÄRED04)höst 2018
Religionskunskap 2.a., 7-9, 7,5 hp (ÄRED20)vår 2019
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD01)
Svenska som andraspråk 2, 15 hp (ÄSAD02)vår 2019
Svenska som andraspråk 3, 15 hp (ÄSAD03)vår 2019
Svenska som andraspråk 4, 30 hp (ÄSAD04)höst 2018
Svenska som andraspråk 1, 30 hp (ÄSAD11)höst 2018
Samhällskunskap 1: samhällsteori, 15 hp (ÄSHA11, ALS100)
Samhällskunskap 2: demokrati som idé och praktik, 15 hp (ÄSHA12, ALS200)
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHA52)
Samhällskunskap 8. Makt och demokrati, 15 hp (ÄSHA53)höst 2018
Samhällsekonomi för lärare, 15 hp (ÄSHB23)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag, 7,5 hp (ÄSHB24)
Det senmoderna samhällets utmärkande drag - tillämpad analys, 7,5 hp (ÄSHB25)
Samhällskunskap 6 - Samhälle och rum, 7,5 hp (ÄSHB51)höst 2018
Samhällskunskap 7 - Samhällsanalys, 7,5 hp (ÄSHB52)höst 2018
Spanska 1, 30 hp (ÄSPA11)
Spanska II, 30 hp (ÄSPA12)
Spanska III, 30 hp (ÄSPA51)
Spanska II, 30 hp (ÄSPB12)
Spanska 1, 30 hp (ÄSPD01)höst 2018
Spanska II, 30 hp (ÄSPD02)vår 2019
Spanska III, 30 hp (ÄSPD04)
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7,5 hp (ÄSSA82)
Andraspråksinlärning och flerspråkighet, 7,5 hp (ÄSSB82)
Svenska 1, 30 hp (ÄSVA11)
Svenska 2, 15 hp (ÄSVB22)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVB51)
Svenska 3:b, skrivande i skolan, 7,5 hp (ÄSVB61)
Svenska 3, 15 hp (ÄSVC33)
Svenska IV, GY, med språksociologi, 30 hp (ÄSVC51)
Svenska IV, GY, 30 hp (ÄSVC52)höst 2018
Svenska 1, 30 hp (ÄSVD01)höst 2018
Svenska 2, 15 hp (ÄSVD02)vår 2019
Svenska 3, 15 hp (ÄSVD03)vår 2019
Svenska 4, 30 hp (ÄSVD04)höst 2018
Svenska III:b, 7,5 hp (ÄSVD09)vår 2019
Tyska 1, 30 hp (ÄTYA11)
Tyska II, 30 hp (ÄTYA12)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA33)
Tyska III, 30 hp (ÄTYA51)
Tyska 1, 30 hp (ÄTYD01)höst 2018
Tyska 2, 30 hp (ÄTYD02)vår 2019
Tyska III, 30 hp (ÄTYD04)höst 2018
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande, 7,5 hp (ÄUVA64)vår 2019
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen, 7,5 hp (ÄUVB11)
Kognition, språk, utveckling och lärande, 7,5 hp (ÄUVB12)
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVB53)
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVB55)vår 2019
Samhällets förändring, skolsystemet och ämneslärarprofessionen (UVK 1), 7,5 hp (ÄUVD01)vår 2019
Kognition, utveckling och lärande (UVK2), 7,5 hp (ÄUVD02)vår 2019
Undervisning, mål, innehåll och arbetssätt, 7,5 hp (ÄUVD03)höst 2018vår 2019
Mångfald, rättvisa och stöd till lärande (UVK 4), 7,5 hp (ÄUVD04)vår 2019
Bedömning av kunskaper och betygssättning, 7,5 hp (ÄUVD05)höst 2018
VFU 1, Verksamhetsförlagd utbildning I, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA11)
VFU II, Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFA12)
Verksamhetsförlagd utbildning I, GY-inriktning, 7,5 hp (ÄVFA21)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning II, 7-9, 7,5 hp (ÄVFB12)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD01)höst 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, 7-9, 7,5 hp (ÄVFD02)höst 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 1, GY, 7,5 hp (ÄVGD01)vår 2019
Avancerad nivå
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, 7-9, 30 hp (ÄENM91)
Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄENM92)vår 2019
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, åk 7-9, 30 hp (ÄHIM91)höst 2018
Historia: Självständigt arbete i historia (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄHIM92)vår 2019
Italienska: Självständigt arbete i italienska (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄITM92)
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPM22)
Professionensutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPM33)
Verksamhetsförlagd utbildning: Undervisning och professionsutveckling, 15 hp (ÄKPM34)
Professionsutveckling och individuellt lärande - Ämnesdidaktiskt examensarbete, 15 hp (ÄKPM35)
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPN01)vår 2019
Ämnesläraren som reflekterande praktiker, 30 hp (ÄKPN02)höst 2018
Professionsutveckling och individuellt lärande, 30 hp (ÄKPN03)vår 2019
Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola, 30 hp (ÄKPQ11)
Svenska som andraspråk: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSAM92)vår 2019
Samhällskunskap: Examensarbete, 30 hp (ÄSHM91)höst 2018
Samhällskunskap: Examensarbete GY, 30 hp (ÄSHM92)höst 2018vår 2019
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare åk 7-9, 30 högskolepoäng, 30 hp (ÄSVM91)höst 2018
Svenska: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY, 30 hp (ÄSVM92)höst 2018vår 2019
Utvärdering och utvecklingsarbete (UVK 7), 7,5 hp (ÄUVD07)vår 2019
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap, 7,5 hp (ÄUVN86)höst 2018vår 2019
UVK 8 - Utbildningsvetenskapliga perspektiv och forskningsansatser, 7,5 hp (ÄUVN88)höst 2018vår 2019
Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp (ÄUVP67)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN03)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN13)
Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7-9, 7,5 hp (ÄVFN14)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 2, gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN22)vår 2019
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 3, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN23)höst 2018
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU 4, Gymnasium, 7,5 hp (ÄVFN24)höst 2018
Övrigt
Ämnesdidaktik religionskunskap, 7,5 hp (ÄRE05L)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: