Studieuppehåll/avbrott

Vill du göra ett studieuppehåll under en termin eller mer, skall du ansöka om detta hos studievägledaren vid ämneslärarutbildningen. I ansökan kan du ange om det föreligger särskilda skäl för uppehållet, t ex arbete eller medicinska och/eller sociala skäl.

Normalt beviljas ansökan för en termin eller max ett år (två terminer) i taget. Studieuppehåll beviljas inte under den första studieterminen.

Om du avbryter studierna utan att begära studieuppehåll kan du förlora rätten att börja studierna på nytt. Om studieuppehållet beviljas läggs det in i Ladok och du får en bekräftelse hemskickad. Om du avbryter dina studier kan du själv begära studieavbrott. Sådan begäran görs hos studievägledarna och läggs sedan in i Ladok. Till höger hittar du blanketter för ansökan om studieuppehåll och studieavbrott. Har du frågor är du välkommen att kontakta studievägledningen på studievagledninguvet.luse eller 046-222 69 49 eller 042-35 65 39

Studieuppehåll

Blankett för ansökan om studieuppehåll från Ämneslärarutbildningen

Studieavbrott

Blankett för ansökan om studieavbrott från Ämneslärarutbildningen
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11