Person

Sinikka Neuhaus

Prefekt

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Utbildningschef

  • Administration ämneslärarutbildning
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sinikka.neuhausuvet.luse

Telefon 046–222 69 55

Mobil 072–572 25 25

Besöksadress
MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund (prefekt)
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (utbildningschef)

Postadress
Box 117, 22100 Lund (prefekt)
Box 117, 221 00 Lund (utbildningschef)

Internpost hämtställe 11

Sedan 2012 är jag utbildningschef vid ämneslärarutbildningen och sedan september 2023 är jag även prefekt för institutionen.

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Sinikka Neuhaus

Prefekt

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Utbildningschef

  • Administration ämneslärarutbildning
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sinikka.neuhausuvet.luse

Telefon 046–222 69 55

Mobil 072–572 25 25

Besöksadress
MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund (prefekt)
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (utbildningschef)

Postadress
Box 117, 22100 Lund (prefekt)
Box 117, 221 00 Lund (utbildningschef)

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04