Person

Utbildningschef, biträdande prefekt

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Projektledare, universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sinikka.neuhausuvet.luse

Telefon 046–222 69 55

Rum
M302A (utbildningschef)
MNO:308A (biträdande prefekt)

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (projektledare, universitetslektor, utbildningschef)
Universitetsplatsen 2, plan C4, Helsingborg (biträdande prefekt)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (projektledare, universitetslektor, utbildningschef)
Box 882, 251 08 Helsingborg (biträdande prefekt)

Internpost hämtställe 11

Sedan 2012 är jag knuten till Institutionen för utbildningsvetenskap och arbetar som utbildningschef på ämneslärarutbildningen. På 50 % har jag ett universitetslektorat och inom ramen för detta är jag biträdande prefekt på 25%. Sedan några år undervisar jag på UVK 1. Jag är intresserad av frågor som rör lärarutbildning, skolans organisation och värdegrund/teorier om erkännande samt nyanländas lärande.

Forskning

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (3 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Undervisning

Utbildningschef, biträdande prefekt

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Projektledare, universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sinikka.neuhausuvet.luse

Telefon 046–222 69 55

Rum
M302A (utbildningschef)
MNO:308A (biträdande prefekt)

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (projektledare, universitetslektor, utbildningschef)
Universitetsplatsen 2, plan C4, Helsingborg (biträdande prefekt)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (projektledare, universitetslektor, utbildningschef)
Box 882, 251 08 Helsingborg (biträdande prefekt)

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04