Person

Katarina Mårtensson

Professor

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.martenssonuvet.luse

Telefon 046–222 43 41

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är sedan 2024 professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om högre utbildning. Jag har arbetat med högskolepedagogisk utveckling vid Lunds universitet sedan 2000, och min forskning är till stor del inriktad på praktik- och organisationsutvecklande aspekter i högre utbildning. Jag undervisar i huvudsak inom ramen för AHUs (Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling), som vänder sig till undervisande personal och pedagogiska ledare vid LU. Jag har också förmånen att handleda doktorander. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör förutsättningar för pedagogiskt utvecklingsarbete på den organisatoriska meso-nivån, i synnerhet betydelsen av informella samtal och nätverk, kollegialitet och pedagogiskt ledarskap. Jag har också internationell uppdrag, bl.a. som tidskriftredaktör i Teaching & Learning Inquiry, kopplat till the International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, ISSOTL, där jag också haft en ordförandeposition.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Katarina Mårtensson

Professor

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.martenssonuvet.luse

Telefon 046–222 43 41

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04