Person

Jonatan Nästesjö

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jonatan.nastesjouvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Min forskning kan placeras i gränslandet mellan vetenskapssociologi och studier av högre utbildning. Mer specifikt intresserar jag mig för samspelet mellan hur akademiskt arbete utvärderas och tillskrivs värde i olika institutionella sammanhang och hur unga forskare inom human- och samhällsvetenskapliga discipliner lär sig att arbeta, leva och producera kunskap inom dagens akademi.

För närvarande undervisar jag om utvärdering och mål- och resultatstyrning, sociologiska perspektiv på professioner och professionalism samt kvalitativa metoder.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Jonatan Nästesjö

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jonatan.nastesjouvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04