Person

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jonatan.nastesjouvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Sedan hösten 2017 är jag antagen som doktorand vid utbildningsvetenskapliga institutionen.

Min forskning kan placeras i gränslandet mellan vetenskapssociologi och studier av högre utbildning. Mer specifikt intresserar jag mig för hur normer, värden och strukturer för att göra karriär inom akademin påverkar unga forskares praktiker och identiteter inom human- och samhällsvetenskapliga discipliner. Ett särskilt fokus riktas mot samspelet mellan hur forskning utvärderas och tillskrivs värde i olika institutionella sammanhang och hur unga forskare lär sig att leva, arbeta och producera kunskap inom dagens akademi. Det innebär att min forskning berör en rad olika teman, såsom styrning och utvärdering av forskning, uppkomsten av en "metrisk kultur", akademisk socialisation samt professionella normer och identiteter. Jag när också ett särskilt intresse för det framväxande fältet valuation studies. 

Under april-maj 2020 är jag gästdoktorand vid Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University.

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post jonatan.nastesjouvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04