Person

Ingrid Bosseldal

Universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ingrid.bosseldaluvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Fil. dr i Utbildningsvetenskap

Kursansvarig för den Kompletterande pedagogiska utbildningen vid Lunds universitet (den kortare ämneslärarutbildningen)

Forskningsintresse:

- sociala relationer och pedagogiskt ledarskap

- utbildningssociologi/utbildningsfilosofi

- human-animal studies

- kritisk adoptionsforskning

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (19 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (25 st)

Undervisning

Ingrid Bosseldal

Universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post ingrid.bosseldaluvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04