Person

Roger Johansson

Professor, handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post roger.johanssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 54

Rum M303C

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är född i Malmö och har varit ämneslärare i historia och religion på Hagalidskolan i Staffanstorp. Hösten 1993 anställdes jag på Lärarhögskolan och disputerade på avhandlingen Kampen om historien – Ådalen 1931. Jag har bland annat varit medförfattare till den Nationella utvärderingen av historia för årskurs 9, samt till antologin Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Jag är publicerad på engelska, spanska, arabiska och franska. Under två år var jag gästforskare vid Michigan State University, USA,samt har under åren också bedrivit forskning på Grönland och i England.
2010 utnämndes jag till professor i historia med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och i mars 2011 till professor i Utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

Jag är sedan 2022 forskningsledare för forskarskolan: Research on collaboration in teacher education (ROCIT).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Administrativa uppdrag
Forskningsledare för forskarskolan ROCIT

Övriga uppdrag och meriter

Tidigare forskningsledare för forskarskolan CSiS, CommunicateScience in School.AssociateDirector för European Centre for Research on Identity and Citizenship
Ledamot i CiCe (Childrens Identity and Citizenship in Europe) Research StudentStrand sedan 2009. Arbetsgruppen arrangerar europeiska sommarkonferenserför doktorander.

Ansvarig på Skolverkets uppdrag sedan 2012 för att bevaka ämnesområdet didaktik.

Sedan 2018 medverkande som granskare och v ordförande i Vetenskapsrådets grupp för forskningsansökningar inom ämnesområdet utbildningsvetenskap.

V. ordförande i Arbetarrörelsens arkiv i Skåne.
På landstingets uppdrag i Västernorrland har jag tillsammans med konstnären Janne Björkman framställt 15 installationer i granit och glas där vi konstnärligt gestaltar händelserna i Ådalen 1931.

Roger Johansson

Professor, handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post roger.johanssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 54

Rum M303C

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04