Person

Roger Johansson

Professor, studierektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post roger.johanssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 54

Rum M303C

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är född i Malmö och har varit ämneslärare i historia och religion på Hagalidskolan i Staffanstorp. Jag deltog då i en rad projekt om historieundervisning med Lärarhögskolan och historiska institutionen vid Lunds universitet. Hösten 1993 började jag tjänstgöra på Lärarhögskolan i Malmö och 2001 disputerade jag vid Lunds universitet. Därefter var jag gästforskare vid Michigan State University, USA samt har bedrivet forskning på Grönland och i England. Jag har varit författare till den Nationella utvärderingen av historia för årskurs 9.
2010 utnämndes jag till professor i historia med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och i mars 2011 till professor i Utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Jag är föreståndare för forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik med inriktning mot vetenskapskommunikation och styrelsemedlem i forskarskolan i utbildningsvetenskap. Är st. prefekt på institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet sedan 2011.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (7 st)

Redaktörskap (13 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (35 st)

Förord (2 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (3 st)

Tidningsartiklar (3 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Administrativa uppdrag
Ledamot av institutionsstyrelsen, Institutionen för utbildningsvetenskap
st. prefekt vid Institutionen för utbildningsvetenskap

Övriga uppdrag och meriter
Ledamot av forskarutbildningsnämndens referensgrupp, Humaniora och teologi
Representant för Lunds universitet i det regionala samverkansrådet för Skåne
Representant för Lunds universitet i Styrgruppen för lärarutbildning inom Lärosäten Syd
Ledamot i referensgruppen för Forskningsambassadörerna (FA), stödföreningen för forskarutbildade lärare, och producentkooperativet Vetenskap i skolan (VIS).
Associate Director för European Centre for Research on Identity and Citizenship
Ledamot i CiCe (Childrens Identity and Citizenship in Europe) Research Student Strand sedan 2009. Arbetsgruppen har arrangerat fyra Europeiska sommarkonferenser för doktorander och en sommarskola.
Medlem av redaktionskommittén för Forskning om undervisning och lärande
Medlem av Advisory Board, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Ledamot av bedömargrupp för Förstelärarmeritering, Arete
V. ordförande i Arbetarrörelsens arkiv i Skåne
Ledamot i styrelsen för Hjalmar Gullbergsällskapet
På landstingets uppdrag i Västernorrland har jag tillsammans med konstnären Janne Björkman framställt 15 installationer i granit och glas där vi konstnärligt gestaltar händelserna i Ådalen 1931.

Roger Johansson

Professor, studierektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post roger.johanssonuvet.luse

Telefon 046–222 69 54

Rum M303C

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04