Person

emil.bernmalmuvet.luse | 2017-12-01
Emil Bernmalm

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post emil.bernmalmuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag arbetar sedan hösten 2017 som doktorand vid utbildningsvetenskapliga institutionen med inriktning mot religionsämnets didaktik.

Forskning

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag relationen mellan religionsämnet, inkluderande undervisning och målsättningen om en skola för alla. Utgångspunkten för arbetet är att idén om en skola för alla är komplex med avseende på variationen av elever som skolan förhåller sig till i dag. Denna komplexitet förutsätter flexibilitet och normkritiska förhållningssätt men också kompromisser mellan olika utbildningsmål och elevgrupper inom ramen för religionsundervisningen. Mitt arbete syftar till att undersöka hur denna komplexitet erfars av elever med rörelsehinder och vad deras erfarenhet har för betydelse för religionsundervisning.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mina forskningsintressen kretsar kring frågor om etik, religion, normalitet, makt och funktionsvariation.

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag relationen mellan religionsämnet, inkluderande undervisning och målsättningen om en skola för alla. Ur ett vidare perspektiv handlar arbetet om frågor om inklusion och exklusion och hur skolans inkluderande praktiker upplevs på olika sätt av elever. Närmare bestämt: Hur upplevs skolans ideal om att passa alla av den som tydligt är ”objekt” för en sådan intention? Utgångspunkten för arbetet är att idén om en skola för alla är komplex med avseende på variationen av elever som skolan förhåller sig till i dag. Denna komplexitet förutsätter flexibilitet och normkritiska förhållningssätt men också kompromisser mellan olika utbildningsmål och elevgrupper. I det snävare perspektivet reser jag frågan om hur elever med rörelsehinder erfar denna komplexitet och vad deras erfarenhet har för betydelse för religionsundervisningen, framförallt med avseende på förståelsen för andra, mångfald och etik.

Emil Bernmalm

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post emil.bernmalmuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04