Person

emil.bernmalmuvet.luse | 2024-01-09
Emil Bernmalm

Studierektor

  • Administration utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Universitetsadjunkt

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post emil.bernmalmuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag arbetar sedan våren 2023 som universitetsadjunkt och studierektor på utbildningsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet

Forskning

Under hösten 2022 disputerade jag med avhandlingen Gemenskapens gränser: stigmahantering och pluralistisk fostran i gymnasieskolan i vilken jag problematiserar skolans integrationssträvan med utgångspunkt i skolerfarenheter gjorda av elever med svåra rörelsehinder. Avhandlingen argumenterar för att inkludering bör förstås med utgångspunkt i elevernas levda erfarenheter och att dessa rymmer en kritisk potential enligt vilken det är hög tid att omvärdera skolans värdeförmedlande uppdrag och komplexa processer som integration och inkludering i skolan.

Mitt forskningsintresse kretsar kring hur mikrosociologisk metod kan kombineras med normativ etik för att synliggöra etiska dilemman inom bland annat välfärdsyrken.

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen på kurser kopplade till skolutveckling, etikundervisning och betygsättning inom lärarutbildningen.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Emil Bernmalm

Studierektor

  • Administration utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Universitetsadjunkt

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post emil.bernmalmuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04