Person

elin.klintuvet.luse | 2024-03-13

Studievägledare

  • Administration utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elin.klintuvet.luse

Telefon 046–222 69 49

Rum M308D

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Studievägledare för Ämneslärarutbildning och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid institutionen för utbildningsvetenskap.

Har du frågor, eller vill du boka en tid för samtal om dina studier?

Kontakta mig på: studievagledning@uvet.lu.se

Samtal enligt överenskommelse: på plats eller Zoom.

Utbildningsbakgrund: Studie- och yrkesvägledarexamen.

Studievägledare

  • Administration utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post elin.klintuvet.luse

Telefon 046–222 69 49

Rum M308D

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04