Person

Universitetsadjunkt

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.blennowuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag forskar i utbildningsvetenskap och undervisar påämneslärarutbildningen. Mer specifikt har min vetenskapliga verksamhet hittillsberört känslornas betydelse i samhällskunskapsundervisning, skolors arbete med nyanländaelever, samt lärarprofessionalism och lärarutbildning. Med min bakgrund somgymnasielärare och didaktiska forskningsexpertis är det dessutom viktigt förmig att ha en nära relation mellan forskning och undervisning.

Utöver mitt avhandlingsprojekt har jag de senaste årenarbetat i två större projekt som båda är utformade i nära samarbete medskolverksamma. Dels det internationellt komparativa projektet ”Schools towardsOrdinary Life” som handlar om skolors arbete med nyanlända elever, dels ett praktiknära projekt som undersöker elevgruppens betydelse för vad en skolakan bli och åstadkomma, skolbyggnadens betydelse för skolans sociala liv ochhur personalgruppen hanterar konflikter kopplade till att försöka omsättavision i verksamhet på en nyetablerad gymnasieskola.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (4 st)

Övrigt (2 st)

Undervisning

Universitetsadjunkt

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.blennowuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11