Person

Biträdande universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.blennowuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag forskar i utbildningsvetenskap och undervisar på ämneslärarutbildningen. Mer specifikt har min vetenskapliga verksamhet hittills berört känslornas betydelse i samhällskunskapsundervisning, skolors arbete med nyanlända elever, samt lärarprofessionalism och lärarutbildning. Med min bakgrund som gymnasielärare och didaktiska forskningsexpertis är det dessutom viktigt för mig att ha en nära relation mellan forskning och undervisning.

Utöver mitt avhandlingsprojekt har jag de senaste åren arbetat i två större projekt som båda är utformade i nära samarbete med skolverksamma. Dels det internationellt komparativa projektet ”Schools towardsOrdinary Life” som handlar om skolors arbete med nyanlända elever, dels ett praktiknära projekt som undersöker elevgruppens betydelse för vad en skolakan bli och åstadkomma, skolbyggnadens betydelse för skolans sociala liv och hur personalgruppen hanterar konflikter kopplade till att försöka omsätta vision i verksamhet på en nyetablerad gymnasieskola.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (1 st)

Konferensbidrag (7 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Övrigt (2 st)

Undervisning

Biträdande universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post katarina.blennowuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04