Person

armend.gashiuvet.luse | 2023-09-19
Armend Gashi

Ekonom

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post armend.gashiuvet.luse

Telefon 046–222 69 57

Rum M306

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Armend Gashi

Ekonom

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post armend.gashiuvet.luse

Telefon 046–222 69 57

Rum M306

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04