Person

Johanna Bergqvist Rydén

Universitetsadjunkt

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johanna.bergqvist_rydenahu.luse

Telefon 046–222 39 21

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är adjunkt i högskolepedagogik och arbetar sedan 2012 som pedagogiskutvecklare vid AHU (Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling). Jag gerkurser, workshops, med mera, samt har uppdrag som konsult om framför allt kursutveckling, examination och bedömning samt handledning av studenter. Min forskning inom området högskolepedagogik rör dels policyimplementering inom akademien, dels hur bilden av undervisning och lärare inom högre utbildning re/konstruerats i olika media från 1950-talet och framåt.

Jag har en bakgrund som arkeolog och disputerade 2013 i ämnet Historisk arkeologi vid Lunds universitet på min avhandling Läkare och läkande – Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans. I min avhandling behandlar jag sjukdomsuppfattning och läkekonst i Sverige under medeltiden och renässansen. Före 2007 arbetade jag ff.a. inom uppdragsarkeologisk verksamhet, dvs med arkeologiska utgrävningar.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är adjunkt i Högskolepedagogisk utveckling och disputerad inom Historisk arkeologi vid Lunds universitet.

Sedan 2015 bedriver jag tillsammans med kollegorna K. Mårtensson och T. Roxå ett projekt med syftet att studera hur ett policybeslut påverkar en praktik. Hur tas ett policybeslut emot av lärare vid en fakultet? Hur påverkar de yttre interna förutsättningarna hur beslutet tas emot och implementeras?

Sedan 2018 medverkar jag tillsammans med kollegorna E. Brodin (PL), Anders Sonesson och Marita Ljungqvist i projektet Images of educational practice and its educators in academia: Their power in Sweden through four higher educational reforms, som studerar bilden av lärare och undervisning i högre utbildning från 1976 och framåt.

 

Urval av forskning inom fältet Historisk arkeologi:

I min avhandling behandlade jag ett brett arkeologisk material i form av såväl artefakter, för vilket jag gjort en inledande grundlig inventering, och miljöer som skriftliga källor och ikonografiskt material och anlägger ett brett kulturhistorisk perspektiv. Centrala problemområden i arbetet rör kroppsuppfattning och sjukdomssyn samt genusstyrda differenser inom dessa, bla i fromma miljöer; den skolastiska medicinens inflytande på nordisk läkekonst, eller den möjliga begränsningen av detta inflytande; vilka olika typer av praktiker som var verksamma och professionaliseringsprocessen, diskuterad inte minst utifrån ett kunskapsöverföringsperspektiv. Arbetet publicerades huvudsakligen i en monografi, Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans (2013).

I projektet ”'När man är fråntagen allt.' Föremålen från koncentrationslägret Ravensbrück som motstånd, minne och identitet” studerade jag föremål, kläder och berättelser i intervjumaterial, vilka tillvaratogs från före detta koncentrationslägerfångar från Ravensbrück, vid deras ankomst till Malmö med de vita bussarna vid andra världskrigets slut. Projektet resulterade i en artikel i ett tematiskt nummer kring koncentrationslägers materialitet i International Journal of Historical Archaeology: When Bereaved of Everything: Concentration Camp of Ravensbrück as Expressions of Resistance, Memory, and Identity (2018)

 

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (12 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (12 st)

Rapporter (5 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övrigt (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Johanna Bergqvist Rydén

Universitetsadjunkt

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post johanna.bergqvist_rydenahu.luse

Telefon 046–222 39 21

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Länkar

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04