Person

Maria Gedoz Tieppo

Doktorand

 • Utbildningsvetenskap
 • Institutionen för utbildningsvetenskap

Amanuens

 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Projektassistent

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post maria.gedoz_tieppouvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (doktorand)
Helgonavägen 3, Lund (amanuens, projektassistent)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (doktorand)
Box 192, 221 00 Lund (amanuens, projektassistent)

Internpost hämtställe
11 (doktorand)
30 (amanuens, projektassistent)

Jag är en italiensk-brasiliansk cultural analysist somär intresserad av intersektionen mellan skillnad, identitet och kunskap. Minforskning är tvärvetenskaplig och bygger på poststrukturella, feministiska ochpostkoloniala teorier. Att lära med människor och skapa kunskap tillsammans ärcentrala aspekter i mitt privata och professionella liv.

Mitt doktorandprojekt är en etnografisk studie av hurlärarstudenter i fysik skapar och förhandlar subjektiviteter i relation tillfysikkulturen både som studenter och som lärare och för att identifiera hur dennaprocess reproducerar och/eller utmanar sociala ojämlikheter. Med detta projekthoppas jag kunna bidra till att bygga mer öppna, jämlika och mångsidigapraktiker inom både forskning och utbildning.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Vid sidan av mina doktorandstudier är jag biträdande redaktörför Game Studies Journal, som ingår i avdelningen för ALM och digitalakulturer. Jag är även engagerad i studentkåren för doktorander genom att varafacklig representant i olika styrelser varje termin. Dessutom hjälper jag tilli kurser på fysiska institutionen, institutionen för utbildningsvetenskap ochinstitutionen för kulturvetenskapen.

Maria Gedoz Tieppo

Doktorand

 • Utbildningsvetenskap
 • Institutionen för utbildningsvetenskap

Amanuens

 • Avdelningen för etnologi
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Projektassistent

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post maria.gedoz_tieppouvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (doktorand)
Helgonavägen 3, Lund (amanuens, projektassistent)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (doktorand)
Box 192, 221 00 Lund (amanuens, projektassistent)

Internpost hämtställe
11 (doktorand)
30 (amanuens, projektassistent)

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04