Person

Tina Gunnarsson

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post tina.gunnarssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är doktorand vid utbildningsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Mitt ämne är engelska och min forskning rör språkinlärning, närmare bestämt elevers skrivande på engelska.

Mitt forskningsintresse ligger i hur elever med flerspråkig bakgrund tar sig an skrivprocessen i engelska, vilka strategier de använder samt vad de använder sina olika språk till.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning handlar om flerspråkiga elevers inlärning av engelska. Jag är särskilt intresserad av hur flerspråkiga elever i årskurs 9 använder sina bakgrundsspråk som en resurs för att bättre tillägna sig färdigheter inom ämnet engelska. Med “flerspråkiga” menar jag elever som regelbundet använder minst tre olika språk.

 

Undervisning

Tina Gunnarsson

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post tina.gunnarssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04