Person

Tina Gunnarsson

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post tina.gunnarssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är doktorand vid utbildningsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Mitt ämne är engelska och min forskning rör språkinlärning, närmare bestämt elevers skrivande på engelska.

Mitt forskningsintresse ligger i hur elever med flerspråkig bakgrund tar sig an skrivprocessen i engelska, vilka strategier de använder samt vad de använder sina olika språk till.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Tina Gunnarsson

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post tina.gunnarssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04