Person

helen.perssonuvet.luse | 2023-01-17
Helén Persson

Biträdande universitetslektor, handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helen.perssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (biträdande universitetslektor, handledare)
Helgonavägen 3, Lund (lärare)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (biträdande universitetslektor, handledare)
Box 192, 221 00 Lund (lärare)

Internpost hämtställe
11 (biträdande universitetslektor, handledare)
30 (lärare)

I princip alla som sysslar med historia professionellt, inte minst i skolan, bedömer och värderar ständigt vad som är att anse som bra och dålig historia. Avhandlingen Historia i futurum: om progression i historia i läroböcker och styrdokument 1919-2012 (2018) syftar till att, med hjälp av historievetenskap, historiefilosofi och pedagogiska teorier, begripliggöra vari progression i ett enskilt ämne som historia egentligen består och hur synen på historieämnets relevans har förändrats under den valda perioden. Utgångspunkter: Historiekultur, historiemedvetande, historia som vetenskap och historia som liv och erfarenhet. För närvarande handlar min forskning om relationen mellan historieämnet i gymnasieskolan respektive högskolan, om synen på Ryssland i svenska läroböcker och om svensk emigration till Amerika under 1800-talet. Jag undervisar i historiedidaktik och i utbildningsvetenskap; om läroplansteori, utbildningshistoria och pedagogikens idéhistoria.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Gymnasielärare i svenska och historia på denkommunala vuxenutbildningen i Kristianstad, 1999–2006.

Universitetsadjunkt i svenska och historia,Högskolan Kristianstad, 2004–2006.

Universitetsadjunkt i svenska, Högskolan Kristianstad,2006–2019

Doktorand i historia på Lunds universitet, 2012–2018.

Universitetslektor i utbildningsvetenskap medinriktning mot historia, Högskolan Kristianstad, 2019–2022

Forskare i historia på Lunds universitet, 50% 1 februari-30april och 1 februari-30 april 2021.

En månads medel från Lunds universitet tillförberedelsearbete med forskningsansökning under 2020.

Biträdande lektor i utbildningsvetenskap, Lundsuniversitet, 2022-

Övriga uppdrag

Vice ordförande i Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), 2013-

Recensionsredaktör, Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ), 2022-

Helén Persson

Biträdande universitetslektor, handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helen.perssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (biträdande universitetslektor, handledare)
Helgonavägen 3, Lund (lärare)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (biträdande universitetslektor, handledare)
Box 192, 221 00 Lund (lärare)

Internpost hämtställe
11 (biträdande universitetslektor, handledare)
30 (lärare)

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04