Person

helen.perssonuvet.luse | 2015-06-08

Biträdande universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helen.perssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (biträdande universitetslektor)
Helgonavägen 3, Lund (lärare)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (biträdande universitetslektor)
Box 192, 221 00 Lund (lärare)

Internpost hämtställe
11 (biträdande universitetslektor)
30 (lärare)

Jag är sedan 1 september 2012 anställd som doktorand i historia vid Lunds universitet. Mitt historiedidaktiska avhandlingsprojekt utgår från magisteruppsatsen som handlar om hur progression kan mätas och förstås i ett specifikt ämne, vilka olika hållningar det finns till att bli bättre i historia och hur progression kan bedömas i praktiken.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt historiedidaktiska avhandlingsprojekt utgår från magisteruppsatsen som handlar om hur progression kan mätas och förstås i ett specifikt ämne, vilka olika hållningar det finns till att bli bättre i historia och hur progression kan bedömas i praktiken.Analysen bygger främst på Klas-Göran Karlssons terminologi kvantitet, kvalitet och relevans, eller fakta, tolkning och medvetande, och tre pedagogiska inritkningar om lärande lärande; fenomenografi, konstruktivism och det sociokulturella perspektivet. En av slutsatserna är att ett kvalificerat historiemedvetande, som ett mätbart tecken på att den studerande har blivit bättre i historia, kan liknas vid de tre pedagogiska inriktningarnas syn på progression i lärande som ett förändrat sätt att förstå världen och sig själv på.

Böcker (1 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (15 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Undervisning

Biträdande universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Lärare

  • Historia
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post helen.perssonuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (biträdande universitetslektor)
Helgonavägen 3, Lund (lärare)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (biträdande universitetslektor)
Box 192, 221 00 Lund (lärare)

Internpost hämtställe
11 (biträdande universitetslektor)
30 (lärare)

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04