Person

Helena Berglund

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post helena.berglunduvet.luse

Rum M302C

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är doktorand i biologiämnets didaktik och mitt forskningsområde är lärarutbyte och autonomi inom biologiämnet. Utbyte och samarbete lärare emellan har potentialen att leda till högre kvalitet i undervisningen och en bättre arbetssituation för lärare, särskilt i kombination med hög individuell autonomi hos lärarna. Jag vill genom min forskning undersöka vad biologilärare har för behov och möjligheter till utbyte och samarbete och hur detta värderas i förhållande till andra fortbildningsformer. Jag undersöker också hur lärares autonomi påverkar attityder till utbyte med andra biologilärare genom att jämföra skolsystem med skillnader i detaljnivå i kursplaner samt frånvaro eller närvaro av externa slutprov.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är doktorand i utbildningsvetenskap och undersöker biologilärares behov och möjligheter till autonomi och samarbete, samt vilka förutsättningar som leder till hög tillfredställelse hos lärare inom dessa områden. Jag undersöker också hur lärares autonomi påverkar viljan och behovet till utbyte mellan lärare, detta genom att jämföra skolsystem som skiljer sig i avseende på detaljnivå i kursplaner och styrning via externa slutprov. Min forskningsmetod innefattar enkäter och intervjuer med lärare och rektorer samt analys av kvalitetsrapporter, prov och styrdokument. Mitt intresse för området har växt fram under mina år som gymnasielärare i biologi där jag jobbat i olika skolsystem. Utbyte och samarbete lärare emellan har potentialen att leda till högre kvalitet i undervisningen och en bättre arbetssituation för lärare, särskilt i kombination med hög individuell autonomi.

 

Undervisning

Helena Berglund

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post helena.berglunduvet.luse

Rum M302C

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04