Person

Helena Berglund

Biträdande utbildningschef

  • Administration ämneslärarutbildning
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post helena.berglunduvet.luse

Telefon 046–222 69 52

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Rum M302C

Jag är biträdande utbildningschef för ämneslärarutbildningarna vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Jag är även doktorand i biologiämnets didaktik och mitt forskningsområde är lärarutbyte och autonomi inom biologiämnet. Utbyte och samarbete lärare emellan har potentialen att leda till högre kvalitet i undervisningen och en bättre arbetssituation för lärare, särskilt i kombination med hög individuell autonomi hos lärarna. Jag undersöka biologilärares behov och möjligheter till utbyte och samarbete och hur det värderas i förhållande till andra fortbildningsformer.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Helena Berglund

Biträdande utbildningschef

  • Administration ämneslärarutbildning
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post helena.berglunduvet.luse

Telefon 046–222 69 52

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Rum M302C

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04