Person

Ämma Hildebrand

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post amma.hildebranduvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning mot de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. Mitt intresseområde inom utbildningsvetenskap kategoriseras tydligast inom ämnesdidaktiken och ligger främst kring lärares didaktiska val. Vilka omformningsfaktorer är det som påverkar vad en lärare tar upp i sin undervisning, och varför? Intresset riktas också mot sambanden mellan vad som lärs ut utifrån vem som lär ut. I mitt avhandlingsarbete ställs dessa frågor kring den delen av det gymnasiegemensamma ämnet naturkunskap som rör sexualitet och normer.

Jag är Master of Science i Zooekologi och legitimerad gymnasielärare i naturkunskap, naturvetenskaplig spets och specialisering, biologi, hållbart samhälle samt grundskolelärare för åk 7 - 9 i biologi, kemi och fysik. Jag har arbetat som lärare i åtta år.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag är doktorand i utbildningsvetenskap med inriktning på de naturvetenskapliga ämnenas didaktik. I min avhandling ställer jag undervisning om sex, sexualiteter och normer i den svenska gymnasieskolans naturkunskapsämne i fokus. Avhandlingens syfte är att se hur punkten sex, sexualitet och normer i naturkunskapsämnet materialiseras som undervisningsinnehåll. Mera specifikt handlar avhandlingen bland annat om lärares ämneskunskaper om normers inverkan på hur undervisningen och uttolkande av styrdokument kan komma att bli, om vad affekter (främst skam och äckel) gör med undervisningen och utfallet av den, samt om kunskapsområdets identitetsskapande dimensioner med lärare och elever som aktiva subjekt i skapandet av undervisningsinnehåll.

Övriga uppdrag och meriter

Leder en seminarieserie om normkritisk pedagogik på LU för Nätverket för normkritisk pedagogik: http://normkritik.blogg.lu.se/nyheter/

Aktiv i nätverket HBTQ-LU.

Redaktör och i redaktionen för tidskriften Wannabe år 2000 - 2003.

Ämma Hildebrand

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post amma.hildebranduvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04