Person

maria.larssonahu.luse | 2017-05-05
Maria Larsson

Universitetslektor

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post maria.larssonahu.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Utbildningsbakgrund

* Pedagogik (Fil. kand.)
* Lingvistik
* Kognitionsvetenskap (Fil. Dr.)

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Mitt forskningsintresse inom kognitionsvetenskap handlar om lärande med externa representationer som stöd; det kan vara grafiska symboler, fysiska redskap eller språk, och hur dessa används i lärprocessen. Mina empiriska studier analyserar verktygens roll i lärprocessen under en Masterkurs i systemdynamik. Studenterna arbetar med kausala sambandsdiagram och datorstödda simuleringsverktyg.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (22 st)

Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Lektor och pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling.

Maria Larsson

Universitetslektor

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post maria.larssonahu.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04