Våra ämnen

När du söker till utbildningen söker du ett ingångsämne. Detta ämne läses först och under din andra termin på utbildningen väljer du ditt andraämne. Om svenska ingår i din examen blir det alltid ditt huvudämne.

De ämnen du kan söka in till hos oss är:

Engelska

Svenska

Svenska som andraspråk

Som andraämne kan du läsa:

Historia

Svenska

Engelska

Svenska som andraspråk

Tyska

Spanska

Franska

Kinesiska

Italienska 

Religionskunskap

Idrott och hälsa

Naturkunskap

Om du är antagen HT 21 eller tidigare kan du dessutom som andraämne söka:

Matematik

Fysik 

I förordning (2017:893) som du hittar här, förtecknas samtliga möjliga kombinationer för ämneslärare i Sverige. Observera att vi inte erbjuder alla de ämnen som nämns i förordningstexten, utan endast de som förtecknas ovan.

Vill du läsa till ämneslärare i matematik vid Lunds universitet?
Hösten 2022 utlyser vi det första av fyra kurspaket i matematik som tillsammans med en kompletterande pedagogisk utbildning på tre terminer ger dig möjlighet att få ut lärarexamen i matematik. För rekomenderad studiegång, läs mer här.  
 

Har du redan ämneskunskaper på högskolenivå?

Då kan du bli lärare på bara tre terminer!

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig med förkunskaper som vill bli behörig ämneslärare. 

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2024-05-11