Våra ämnen

När du söker till utbildningen söker du ett ingångsämne. Detta ämne läses först och under din andra termin på utbildningen väljer du ditt andraämne. Ditt ingångsämne behöver inte vara ditt huvudämne. Det du skriver ditt examensarbete i blir ditt huvudämne. Om svenska ingår i din examen blir det ditt huvudämne.

För dig som ska ansöka finns mer information om ämnen och hur de kan kombineras här

De ämnen du kan söka in till hos oss är:

Engelska

Svenska

Matematik

Fysik

Svenska som andraspråk

 

Som andraämne kan du läsa:

Historia

Svenska

Engelska

Svenska som andraspråk

Tyska

Spanska

Franska

Kinesiska

Italienska 

Matematik

Fysik 

Religionskunskap

Idrott och hälsa

Naturkunskap