Ny antologi: Lärare Skriver

Av Caroline Cabot - Publicerad den 6 november 2023
Text: Lärare skriver

Många har åsikter om skolan och om lärarprofessionen, men mer sällan kommer lärarna själva till tals. Nu presenterar Institutionen för utbildningsvetenskap den nya antologin Lärare skriver, fylld med tolv skönlitterära berättelser baserade på erfarenheter från klassrummen.

Somrarna 2022 och 2023 har Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet gett kursen "Kreativt skrivande för lärare". En möjlighet för lärare och lärarstudenter att skönlitterärt utforska sina erfarenheter av läraryrket för att gemensamt kunna skapa en mer komplex och reflekterad bild av skolan i samhället, sig själva som lärare och av de elever, kollegor och elevers målsmän som de möter i yrket. 

Läs hela antologin här.