Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ÄUVN26

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2024-10-30
Anmälningskod: LU-39450
Behörighet: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om minst 135 hp ämnesstudier inom ämneslärarutbildningen samt avslutade kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om minst 30 hp eller motsvarande.

Lärare: Katarina Blennow, Ingrid Bosseldal, Linnea Khodiar

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15