Kurs

Kurskod: ÄKPN02
Engelsk titel: The Subject Teacher as a Reflective Practitioner
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2021. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2022-01-16

Introduktionsmöte: 2021-08-31 kl. 9.15 – 16.00

Kursansvarig: Ingrid Bosseldal
Lärare: Helena Berglund, Ingrid Bosseldal, Fredrik Eriksson, Urban Eriksson, Glen Helmstad, Ingela Johansson

Information

Kursen bygger vidare på de kunskaper, färdigheter och värderingsförmågor som utvecklats under den första kursen, "Ämneslärarprofessionen i samhälle och skola" (KPU 1). Kursen syftar till att medvetandegöra de studerande om vikten av ett reflekterande och värderande förhållningssätt för att kritiskt kunna analysera och konstruktivt planera, genomföra, utvärdera och utveckla den egna undervisningen i enlighet med centralt och lokalt fastställda styrdokument samt förmåga att medverka i lokalt kvalitets- och utvecklingsarbete i skolan.

Kursen är indelad i fyra delkurser:

Delkurs 1. Stöd till lärande (7,5 hp)
I delkursen uppmärksammas elevers skiftande förutsättningar och dess betydelse för ämneslärares arbete med att stödja deras utveckling och lärande. Vidare behandlas bedömning och betygsättning i dagens skola. Delkursen lägger stor vikt vid att öka studentens förmåga att utveckla såväl elevens som sitt eget lärande, att utgå från den enskilde eleven och skapa goda lärandesituationer samt att stärka sitt pedagogiska ledarskap.

Delkurs 2. VFU II (7,5 hp)
Delkursen består av fem veckors verksamhetsförlagd utbildning med handledning i yrkesrollen. Kursen genomförs på fältet, i en för studenten relevant verksamhet och i ett för studenten relevant undervisningsämne. Studenten får av handledaren fortsatt vägledning i den kommande yrkesrollen och följer handledarens dagliga arbete, planerar och genomför undervisning med en ökad grad av självständighet. Fokus läggs på studentens förmåga att i dialog med handledaren och elever gå vidare i utvecklingen mot en professionell lärarroll. Detta innebär att studenten i dialog med handledaren vidareutvecklar ett didaktiskt förhållningssätt till undervisningen och ämnet.

Delkurs 3. Att kvalitetssäkra verksamheten (7,5 hp)
Kursen behandlar utvärdering, kvalitetssystem och kvalitetskoncept som används i skolor och andra utbildningsorganisationer. Kursen ger kompetens i att inventera, beskriva och analysera kvalitetssystem med koppling till pedagogiskt arbete.

Delkurs 4. Att beforska praktiken (7,5 hp)
Kursen är en förberedelse för det avslutande ämnesdidaktiska examensarbetet. Kursen innehåller dels utbildningsvetenskapligt relevant vetenskapsteori och dels en fördjupad orientering i forskningsansatser med hög relevans för forskning i pedagogiskt arbete.

Delkurser

  1. Stöd till lärande, 7,5 hp
  2. VFU II, 7,5 hp
  3. Att kvalitetssäkra verksamheten, 7,5 hp
  4. Att beforska praktiken, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-15