Utdelning av utmärkelsen För Nit och Redlighet i rikets tjänst

Av Caroline Cabot - Publicerad den 7 mars 2024
Mona Holmqvist.
Foto: Kennet Ruona

Torsdagen den 7 mars hölls den årliga ceremonin där de medarbetare som varit anställda i rikets tjänst i 30 år, eller i 25 år vid pension uppmärksammas. En av dem var vår professor i utbildningsvetenskap, Mona Holmqvist.

I år får 58 personer NOR-utmärkelse varav 47 personer kom till ceremonin i Universitetsaulan. Kvällen inleddes med rektors välkomsttal och innehöll musikinslag samt en föreläsning av en av mottagarna. Utmärkelserna delades ut av förvaltningschef Susanne Kristensson och rektor Erik Renström.

Utmärkelsen För Nit och Redlighet i Rikets Tjänst, NOR, består av antingen medalj, armbandsur, kristallskål eller konstglas. 

Utmärkelsen har funnits sedan 1803 och tilldelas arbetstagare som under sin anställning hos staten skött sig korrekt. All arbetstid i staten räknas in i de 30 år som krävs för att bli tilldelad NOR. Arbetstagaren kan alltså ha varit anställd vid flera olika myndigheter.

Mottagare vid Lunds universitet av utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst" 2024

 • Thomas Achen, utbildningschef, Utbildningsenheten/LTH Kansli
 • Johanna Alhem, jurist, Juridik
 • Carl-Axel Andersson, universitetslektor, Lärare (Musikhögskolan)
 • Fredrik Andersson, professor, Ekonomihögskolan
 • Jonas Ardö, professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Anna Arstam, expert, Utbildningsenheten/Kansli M Medicinska fakulteten
 • Faouzi Bedoui, servicetekniker, Fastighet och IT
 • Carita Bergström, redovisningsekonom, Sektionen Ekonomi
 • Bo Bernhardsson, professor, Institutionen för reglerteknik
 • Hugh Connell, enhetschef, Med-service
 • Lena Eliasson, professor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
 • Lennart Eriksson, lokalvårdare, Lokalservice
 • Lena Eskilsson, universitetslektor, Institutionen för tjänstevetenskap
 • Linda Faxius, analytiker, Celiaki och diabetes
 • Claus Führer, expert, Matematik NF
 • Jakob Gustavsson, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen
 • Henrik Gyllstad, docent, Språk- och litteraturcentrum
 • Julia Hansson, controller, Administrativa divisionen, MAX IV-laboratoriet
 • Marianne Hansson, bibliotekarie, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek
 • Lars Harrysson, universitetslektor, Socialhögskolan
 • Mikael Hellström, universitetsadjunkt, Företagsekonomiska institutionen
 • Johan Helsing, professor, Matematik LTH
 • Mona Holmqvist, professor, Institutionen för utbildningsvetenskap
 • Patric Jannasch, professor, Kemiska institutionen
 • Ulf Johansson, forskare, LS Imaging MAX IV-laboratoriet
 • Bibi Jonsson, professor, Språk- och litteraturcentrum
 • Gunlög Josefsson, professor, Språk- och litteraturcentrum
 • Gabriele Kalus, intendent, Fysiska institutionen
 • Vladimir Kosjerina, bibliotekarie, Biblioteket/Juridiska institutionen
 • Sven Kristersson, professor, Lärare (Musikhögskolan)
 • Karin Larsson, lokalvårdare, Lokalservice
 • Birgitta Lastow, stabschef, Sektionen LDC
 • Carina Lindström, institutionsadministratör, Institutionen för biomedicinsk teknik
 • Jan Lundgren, universitetslektor, Musikhögskolan
 • Tom Madell, docent, Institutionen för handelsrätt
 • Annukka Makkonen, administratör, Student och utbildning, Universitetsförvaltningen
 • Jacek Malec, professor, Institutionen för datavetenskap
 • Christine Malm, ekonom, Historiska institutionen
 • Diana Mulinari, forskare, Genusvetenskapliga institutionen
 • Martin Nilsson, instrumentmakare, MAX IV, Tekniska divisionen
 • Eva Nordberg Karlsson, professor, Kemiska institutionen
 • Ebbe Nordlander, professor, Kemiska institutionen
 • Svante Norrhem, universitetslektor, Historiska institutionen
 • Mikael Nystrand, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum
 • Katarina Olsson, professor, Juridiska institutionen
 • Ulf Ramberg, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen
 • Toni Rønnow-Rasmussen, professor, Filosofiska institutionen
 • Peter Somfai, professor, Kemiska institutionen
 • Outi Stålhane, internationell handläggare, Sektionen externa relationer
 • Jan Sundquist, expert, Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Stefan Sveningsson, professor, Företagsekonomiska institutionen
 • Johan Thånell, forskningsingenjör, MAX IV, Tekniska divisionen
 • Mechtild Tronnier, universitetslektor, Språk- och litteraturcentrum
 • Tomas Tägil, docent, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
 • Catarina Warfvinge, universitetslektor, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
 • Eva Wiberg, professor, Språk- och litteraturcentrum
 • Jes Wienberg, professor, Institutionen för arkeologi och antikens historia
 • Håkan Wittzell, museiintendent, Biologiska museet