Seminarium 19 januari ”Sustainable Teachers”om att arbeta hållbart som lärare

Av Caroline Cabot - Publicerad den 21 december 2022
Karin Steen

Att alla studenter ska lära sig om hållbarhet någon gång under sin utbildning har Universitets- och Högskolerådet beslutat. Men hur kan man som lärare inkludera hållbarhet i sin undervisning – utan att slå knut på sig själv i ett ofta pressat tidschema? Det är bara en av frågorna som behandlats i seminarieserien Teaching & Learning in Higher Education - Principles & Practices under höstterminen. Nu är det dags för det fjärde och sista seminariet med fokus på just hur man kan arbeta hållbart som lärare.  

Tid och plats: 19 januari klockan 13-16, MNO, rum O104

Seminarieserien anordnas av AHU, Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling och vänder sig speciellt till dig som är lärare inom högre utbildning på Lunds universitet, men alla som är intresserade är välkomna att delta.

Karin Steen är Universitetslektor vid Högskolepedagogisk utveckling, AHU och ansvarig för seminarieserien.

I takt med att hållbarhet diskuteras allt mer i samhällsdebatten har frågan också kommit att diskuteras i högre utbildning. Hur ska vi anpassa vår utbildning för att möte samtidens och framtidens hållbarhetsutmaningar? Samtidigt ställer staten och Högskoleverket krav på oss att vi ska ta upp hållbarhet i undervisningen. AHU har därför tagit initiativ och erbjuder en arena där man kan diskutera hållbarhet och högskolepedagogik.

Fjärde seminariet har titeln ’Sustainable teachers’ och då ställs frågan om hur vi lärare ska inkludera hållbarhet i vår undervisning utan att slita ut oss. Det ställs kontinuerligt mer och mer krav på vad universitetslärare ska göra, men hur ska man klara av det på samma arbetstid?

Talarna är Robert Frodeman som deltar via zoom från USA. Han är före detta professor vid University of North Texas och numera oberoende skribent. Han skriver bland annat om miljöfilosofi och universitetens framtid. Han kommer att tala om ’Making Knowledge sustainable’. Den andra talaren är Jessica Luth Richter, biträdande universitetslektor från Internationell miljöinstitutet/The International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) vid Lunds universitet. Hon forskar om hållbar konsumtion genom cirkulär ekonomi och ska tala om just hållbara lärare.

– Jag hoppas att man ska känna att man kan inkludera hållbarhet i sin undervisning utan att slå knut på sig själv och riskera sin hälsa på köpet, det vill säga hur man kan vara mer hållbar som lärare, säger Karin Steen.

– Jag har blivit inspirerad av att se hur energiskt deltagarna diskuterat med varandra – över disciplin- och fakultetsgränser. Så jag har fått bekräftat att vi måste utveckla vad AHU erbjuder LU:s lärare i termer av högskolepedagogisk fortbildning anpassat just för att inkludera hållbarhet i sin undervisning. En fråga som har aktualiserats för mig är om vi vill att studenterna ska tillgodogöra sig nya färdigheter och inställningar till hållbarhet, ofta kallat ’key competencies for sustainability’. Men vilka ’key competencies’ innebär det att vi lärare behöver ha? Och hur kan AHU hjälpa till här om det är något nytt inom högskolepedagogik som lärare behöver? Säger Karin Steen.

Läs mer och anmäl dig till seminariet.