Samtal om stärkt sexualundervisning

Publicerad den 19 oktober 2020
Dekorativ bild

Den 26/10 klockan 14 anordnar ämneslärarutbildningen ett samtal om regeringens förslag för att stärka sexualundervisningen i skolan.

Lärarutbildningen är på väg att få ett förtydligat och delvis nytt uppdrag för att stärka framtidens lärares kompetens när det handlar om sexualundervisning. Enligt förslag från regeringen ska alla lärarstuderande få utveckla sin förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad. Undervisning om sex och samlevnad ska därför integreras i alla ämnen. 

I samtalet som lärarutbildningen vid LU nu arrangerar, ska vi diskutera vad det här förslaget innebär för lärarutbildningen och för lärares arbete i skolan. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

Vad behöver lärarstudenterna lära sig för att kunna kommunicera om identitet, sexualitet och samlevnad?
Hur kan sexualundervisning bli allas angelägenhet?
Hur gör lärare/studenter som är obekväma med att prata om sex?
Kan sättet vi pratar om sex exkludera vissa grupper av elever? Hur för vi ett inkluderande samtal?

Medverkar gör

Hans Olsson, sakkunnig på Rfsu,
Sanne Johansson, lärarstudent, LU
Karin Gunnarsson, forskare vid Stockholms Universitet
Ulrika Nordh Filipov, Malmö Latinskola
Sinikka Neuhaus, utbildningschef, LU

Samtalet kommer att pågå i zoom och vara öppet för alla våra lärarstudenter samt intresserad personal. Maila ingrid.bosseldaluvet.luse för att få en länk till webinariet.