lunduniversity.lu.se

Department of Educational Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Study abroad

Subject teacher training has an international profile that is inscribed in both of our programme syllabuses. Those of you taking the regular subject teacher training or our Supplementary Pedagogical Training (KPU in Swedish) have the opportunity to apply for a stay abroad during the time you are training to become a subject teacher.

We offer our students the opportunity to do their workplace training abroad; those of you taking the regular subject teacher training can also apply to travel as an exchange student via any of Lund University’s agreements.

Workplace training abroad

There are great opportunities to travel abroad for workplace training during your time in subject teacher training. As a student, however, you are responsible for contacting the operation where you are interested in doing your workplace training. As regards workplace training abroad, it is important set things up well in advance, as it can take time to sign an agreement with the school in question. The requirements that the subject teacher training imposes are that the school you contact must be able to provide you the opportunity to carry out what the course syllabus states you must do during your workplace training. For example, you must have the opportunity to independently conduct a teaching session. There must also be a supervisor in the operation who can communicate in English or Swedish with the head of the course and the examiner. 

Once you have contacted a school abroad that can take you during your workplace training, contact your study counsellor, who together with the head of the programme will contact the school in question for signing an agreement.

Financial support
If you travel abroad and do your workplace training for a period of at least 8 weeks, you can apply for an Erasmus scholarship for practical experience. You can read more about this via www.lu.se – Studera utomlands. For those doing their workplace training abroad, there are also travel subsidies to apply for. You can pick up information from your study counsellor. It is important that you also investigate other opportunities for financing.

For students enrolled before autumn 2016
Travel subsidies can cover a total of 8,000 SEK and are evenly divided between the two higher education institutions. If granted, the portion applied for via Lund University is disbursed only after showing the travel receipts and other travel costs. The sum is a repayment of the expenses incurred in connection with the workplace training connected with the trip. This means that you are only compensated for a sum equivalent to your expenses, up to a maximum of 4,000 SEK. That portion of the travel subsidy paid out by Kristianstad University also totals 4,000 SEK but without a requirement to show receipts or other expenses in connection with the trip.

For students enrolled on or after autumn 2016
The travel subsidy can cover a total of 4,000 SEK. Application is made via Lund University and, if granted, is disbursed only after showing the travel receipts and other travel costs. The sum is a repayment of the expenses incurred in connection with the workplace training connected with the trip. This means that you are only compensated for a sum equivalent to your expenses, up to a maximum of 4,000 SEK.

Exchange studies

Lund University has many partner universities abroad, and you can apply to any of these to spend a term of your studies abroad. At the start of every term, your study counsellor holds an informational meeting together with the international coordinators on how to apply for exchange studies. To fit into the programme structure here in Subject Teacher Training, we have placed the possible exchange terms as follows:

High school teachers: Term 5 in the secondary subject or Term 7 in the primary subject.
Teachers for years 7–9: Term 4 in the secondary subject.

You will apply through the various departments, depending on which subject you are studying. You can find the departments in the right-hand column.

For you to be able to count your exchange studies as much as possible within the framework of Subject  Teacher Training, it is important that you contact your study counsellor in order to draw up an individual study plan. It may be that you will need to supplement these studies with elements in the courses you missed during the time you were on an exchange study; it is therefore important that your exchange studies are preceded by proper planning. You can read more about this on the Web sites of the respective departments.


Hon gjorde en fjärdedel av ämneslärarutbildningen utomlands

Redan när Becky Sundell började på ämneslärarutbildningen siktade hon på att göra någon del utomlands. Resultatet blev tre terminer och två VFU-perioder i tre olika länder: USA, Kanada och Tanzania. Dessutom bärgade hon i Kanada ett silver i deras högsta rugbyliga.

 

-          Jag är så glad för den möjlighet jag fått av att uppleva och få erfarenhet av skol- och utbildningssystem i flera olika länder, liksom av att ha fått satsa så helhjärtat på rugbyn och möta så många nya vänner.

De kunskaper hon fått via sina utlandsstudier har varit av väldigt olika slag. Från USA och universitetet i North Carolina tog hon med sig en konkret matematikdidaktisk skatt, genom mycket undervisningsövningar och konkret och värdefull feedback. Överhuvudtaget, konstaterar hon, var matematikundervisningen vid lärarutbildningen i North Carolina jämfört med Sverige betydligt mer undervisningsförberedande och inte så teoretiska.

Från VFU-skolan i Kanada och ämnesstudierna i fysik, antropologi och psykologi tog hon med sig både en ämnesbredd och en sorts antikunskap: hon insåg vilken typ av lärare-elev-relation hon inte trivs med och hur glad hon är över att det ser annorlunda ut i Sverige.

-          De kanadensiska gymnasieeleverna är så himla övervakade och begränsade. Lärarna behandlar gymnasister som små barn. De är tvungna att sjunga nationalsången varje morgon och deras rörelsefrihet på skolan är starkt begränsad. Paradoxalt nog resulterar det i att eleverna gör allt de kan för att slippa ifrån lektionerna.

En helt annan lärar-elev-relation mötte hon på den kristna VFU-skolan i Tanzania. Nunnorna var starkt engagerade i sina elever och väldigt vänliga och snälla. Men samtidigt var aga tillåtet och eleverna hade en grundmurad respekt för lärarna. Alla räckte upp handen när läraren frågade något. Den som fick möjlighet att svara reste sig upp och svarade stående. Ofta ackompanjerades lärarens genomgångar av ett slags mummel bestående av elever som likt en kör upprepade det läraren sa.

Den religiositet som nunnorna representerade, präglade livet på skolan. Flera timmar om dagen ägnades åt bön. I inledningen av varje termin fick alla flickor göra ett graviditetstest. Var någon gravid (det spelade ingen roll om det så var resultatet av incest eller en våldtäkt), så blev hon avstängd och att undervisa om Big Bang eller evolutionen bjöd sina särskilda svårigheter.

-          Men det var inte så att nunnorna inte undervisade om sådant, mer att de hoppades att eleverna ändå inte skulle tro på det. Samma sak gällde när jag vid ett tillfälle hade en lektion om Big Bang. När jag pratade med eleverna om det efteråt, visade det sig att bara en av femton överhuvudtaget kunde föreställa sig att en sådan teori skulle kunna vara sann.

Beckys känsla inför den Tanzaniska skolan är kluven: det var en värdefull erfarenhet att helt kunna fokusera på att undervisa (och inte behöva tänka på att samtidigt upprätthålla ordning) men rent kunskapsmässigt tror hon inte att barnen i Tanzania, hur mycket de än gjorde exakt det som förväntas av dem, lärde sig mer än barnen i Sverige. Kunskapsnivån i Tanzania och Sverige är, som hon uppfattar det, ganska likartad, vilket hon däremot inte kan säga om Kanada. Där är den generella kunskapsnivån mycket lägre.

Mest omtumlande i Tanzania var människors levnadsvillkor. I den lilla by som skolan ligger i var livet både primitivt och ibland mycket fattigt. En kvinna gjorde ett outplånligt intryck. När Becky och en nunna besökte henne låg hon på marken i sin lerhydda och väntade på att dö i Malaria. Hennes man hade dött. Alla hennes tillgångar, inklusive ett relativt sett stort och ståtligt hus, försvann i jordbävningen 2016. Behandling mot malaria kostar pengar och några sådana hade hon inte. När Becky förstod att det handlade om 15 dollar såg hon till att kvinnan kom till sjukhus och fick nödvändig behandling. En vecka senare kom hon till Beckys rum för att överräcka en bananplanta och fem ägg.

-          Det lilla hon ägde gav hon till mig.

Lärarutbildningen i Lund har bestämt sig för att ha en internationell profil och uppmuntrar till utlandsstudier och VFU-utbyte utomlands. Men hur gör man rent faktiskt? Becky Sundell tog hjälp av Lunds Universitets utbytesverksamhet. Hon ansökte om att få göra en del av utbildningen utomlands och lyckades tre gånger bli godkänd som student vid något av utbytesuniversiteten. Dessutom kunde hon med utbildningschef Sinikka Neuhaus kontakter i Tanzania få göra en av sina VFU-perioder där.

Du som, precis som Becky Sundell, vill göra någon del av din lärarutbildning utomlands kan söka mer information på lu.se: https://www.lu.se/studera/studera-utomlands/utbytesstudier.

Och vill du se fler bilder från Becky Sundells studier utomlands så finns de på henne instagramkonto becky­_sundell.

 

 

 

 

ERROR: Content Element type "templavoila_pi1" has no rendering definition!