Svenska som andraspråk

Lär dig att lära ut

För att ge dig en bra grund inför yrkeslivet är didaktiska moment integrerade under utbildningens alla delar. Du får till exempel reflektera över undervisning i en flerspråkig och mångkulturell miljö och lära dig om olika test och bedömningsinstrument som används inom Svenska som andraspråk.

Du kan läsa mer om undervisningsämnet svenska som andraspråk på Skolverkets hemsida:

Undervisningsämne gymnasiet

Undervisning och examination

Undervisning och examination skiljer sig från delkurs till delkurs, men består av föreläsningar, seminarier, övningar och gruppdiskussioner. Examen sker fortlöpande genom muntliga eller skriftliga tentamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6c/A6c)

Kurser i svenska som andra språk

De kurser i svenska som andra språk som du kan läsa inom ramen för ämneslärarutbildningen är följande:

Svenska som andra språk 1

Svenska som andra språk 2

Svenska som andra språk 3

Svenska som andra språk 4

Svenska som andraspråk: Självständigt arbete (examensarbete) för ämneslärare, GY