Person

viktor.aldrinuvet.luse | 2015-05-20
Viktor Aldrin

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post viktor.aldrinuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

FM (2004), FM (2012), Teol.dr. (2010), excellent lärare ETP (2015)

Jag disputerade 2010 vid Göteborgs universitet med avhandlingen "Prayer in Peasant Communities: A Contrast of Ideals and Practices" (publicerad på Mellen Press, 2011) och har verkat som vikarierande lektor vid Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad.

Min forskning rör sig inom tre fält inom religionsvetenskapen och teologin:
- kyrkovetenskap
- religionsdidaktik och religionspedagogik
- etik

Utöver min forskning och undervisning har jag även bland annat följande uppdrag:
- Recensent till ett flertal vetenskapliga tidskrifter, däribland Journal of Teaching Theology and Religion (TTR).
- Peer-reviewer för två internationella vetenskapliga tidskrifter.
- Ämnesansvarig för kristendom och etik i Nationalencyklopedin.
- Ofta tillfrågad i svensk media om fenomen som rör kristendom såsom exempelvis jul, advent, fasta.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

- Excellent lärare, ETP (2015, Högskolan i Halmstad).
- Lärarexamen och lärarlegitimation för grundskolans år 3-9 och gymnasiet i religion, historia och pedagogik (2011, Göteborgs universitet, 2014 Skolverket).

Viktor Aldrin

Handledare

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post viktor.aldrinuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04