Person

Sinikka Neuhaus

Utbildningschef, biträdande prefekt

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sinikka.neuhausuvet.luse

Telefon 046–222 69 55

Rum
M302A (utbildningschef)
MNO:308A (biträdande prefekt)

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (universitetslektor, utbildningschef)
Universitetsplatsen 2, plan C4, Helsingborg (biträdande prefekt)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (universitetslektor, utbildningschef)
Box 882, 251 08 Helsingborg (biträdande prefekt)

Internpost hämtställe 11

Sedan 2012 är jag knuten till Institutionen för utbildningsvetenskap och arbetar som utbildningschef på ämneslärarutbildningen.

Forskning

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (4 st)

Konferensbidrag (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Övrigt (2 st)

Sinikka Neuhaus

Utbildningschef, biträdande prefekt

  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sinikka.neuhausuvet.luse

Telefon 046–222 69 55

Rum
M302A (utbildningschef)
MNO:308A (biträdande prefekt)

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (universitetslektor, utbildningschef)
Universitetsplatsen 2, plan C4, Helsingborg (biträdande prefekt)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (universitetslektor, utbildningschef)
Box 882, 251 08 Helsingborg (biträdande prefekt)

Internpost hämtställe 11