lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Sedan 2012 är jag knuten till Institutionen för utbildningsvetenskap och arbetar som utbildningschef på ämneslärarutbildningen.

Forskning

Publikationer

Artiklar (1 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Övrigt (2 st)

Undervisning

Undervisning våren 2020

Sinikka Neuhaus

Utbildningschef, biträdande prefekt
Institutionen för utbildningsvetenskap

Universitetslektor
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post sinikka.neuhausuvet.luse

Telefon 046–222 69 55

Rum
M302A (utbildningschef)
MNO:308A (biträdande prefekt)

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund (universitetslektor, utbildningschef)
Universitetsplatsen 2, plan C4, Helsingborg (biträdande prefekt)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (universitetslektor, utbildningschef)
Box 882, 251 08 Helsingborg (biträdande prefekt)

Internpost hämtställe 11