Person

Sara Håkansson

Universitetslektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum
 • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
 • Institutionen för utbildningsvetenskap

Prodekan

 • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post sara.hakanssonenglund.luse

Telefon 046–222 49 33

Rum SOL:H318b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Engelska)
Box 192, 221 00 Lund (Humanistiska och teologiska fakulteterna)
Box 117, 221 00 Lund (Högskolepedagogisk utveckling, AHU)

Internpost hämtställe 20

Jag är lektor i engelsk litteraturvetenskap. Min undervisning inom engelskan i Lund har främst varit inom litteratur men jag har även undervisat grammatik och fonetik på Lärarutbildningarna i Malmö och Kristianstad. Jag har ett stort pedagogiskt intresse och har en del av min tjänst på AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling) som pedagogisk utvecklare i HT-områdets högskolepedagogiska introduktionskurser.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min avhandling, Narratorial Commentary in the Novels of George Eliot, är en berättarteknisk studie av författarkommentarer i sex av George Eliots romaner. Avhandlingen visar hur Eliots författarkommenterar styr det dynamiska förhållandet mellan berättare och läsare och hur detta förhållande utvecklas i takt med Eliots författargärning.

Som pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling har jag också ägnat mig åt undervisning i internationella miljöer och undersöker hur man kan arbeta pedagogiskt för att möta de utmaningar som det mångspråkiga- och kulturella klassrummet ställer.

Böcker (2 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (6 st)

Rapporter (1 st)

Administrativt

 • Prodekan för Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Ordförande, Grundutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna
 • Ledamot, Fakultetsstyrelsens arbetsutskott, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Sara Håkansson

Universitetslektor

 • Engelska
 • Språk- och litteraturcentrum
 • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
 • Institutionen för utbildningsvetenskap

Prodekan

 • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontaktinformation

E-post sara.hakanssonenglund.luse

Telefon 046–222 49 33

Rum SOL:H318b

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Engelska)
Box 192, 221 00 Lund (Humanistiska och teologiska fakulteterna)
Box 117, 221 00 Lund (Högskolepedagogisk utveckling, AHU)

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: ingrid.bosseldaluvet.luse | 2020-06-04