Person

Martin Malmström

Universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.malmstromuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är sedan 2017 filosofie doktor i utbildningsvetenskap med inriktning mot lärares yrkesutövning och lärarkunskapens vetenskapliga utveckling. Tidigare har jag arbetat som gymnasielärare i svenska och engelska i ett tiotal år och är filosofie licentiat i svenska med didaktisk inriktning. Min forskning handlar om skrivande, särskilt synen på skrivande. Jag undervisar i olika UVK-kurser (Utbildningsvetenskaplig kärna) och handleder examensarbeten i ämneslärarutbildningen och på musikhögskolan i Malmö.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (5 st)

Konferensbidrag (2 st)

Recensioner (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Undervisning

Martin Malmström

Universitetslektor

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post martin.malmstromuvet.luse

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11