lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lektor i högskolepedagogisk utveckling vid AHU (Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling). Jag undervisar på de behörighetsgivande högskolepedagogiska kurserna Course design in higher education, Kursdesign med fokus på blended learning och Utveckling av examination och bedömning. Jag ger också workshops och medverkar i pedagogisk konsultverksamhet.Jag forskar om hur lärare talar om sitt förhållningssätt till digitala verktyg i undervisningen och medverkar i ett forskningsprojekt som studerar bilden av universitetsundervisning och universitetsläraren under olika tidsperioder.

Min bakgrund är i kinesisk språkvetenskap som jag disputerade i 2003.

Forskning

Om forskningen

Mitt forskningsområde är högskolepedagogisk utveckling, i synnerhet utveckling av utbildningsinsatser inom området e-lärande och undervisning och lärande stött av digitala verktyg och resurser.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (19 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Marita Ljungqvist

Universitetslektor
Högskolepedagogisk utveckling, AHU
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post marita.ljungqvistahu.luse

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11