Person

Lotta Åbjörnsson

Universitetsadjunkt

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lotta.abjornssonahu.luse

Tjänstledig
Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Pedagogisk utvecklare sedan 2001, legitimerad sjukgymnast och vårdlärare i botten. Har erfarenhet av undervisning från flera olika sjukgymnastutbildningar i Sverige, men fr a från Hälsouniversitetet i Linköping där problembaserat lärande användes som pedagogisk metod fullt ut genom hela utbildningen.

På AHU är jag kursansvarig för ONL - Open Networked Learning (se länk!).

Sedan hösten 2018 är jag systemförvaltare för eMötesverktyget Zoom inom LU. I den rollen håller jag workshoppar om att använda Zoom för undervisning och möten, och är del av supportstrukturen för Zoom via Servicedesken.

Jag ingår i en grupp med kollegor från Pedagogiskt stöd och CERTEC som diskuterar och utbildar kring tillgänglighet/delaktighet och Universell utformning för lärande (Universal design for learning - UDL).

Lotta Åbjörnsson

Universitetsadjunkt

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lotta.abjornssonahu.luse

Tjänstledig
Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04