Person

Lotta Åbjörnsson

Universitetsadjunkt

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lotta.abjornssonahu.luse

Telefon 046–222 31 55

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Pedagogisk utvecklare sedan 2001, legitimerad sjukgymnast och vårdlärare i botten. Har erfarenhet av undervisning från flera olika sjukgymnastutbildningar i Sverige, men fr a från Hälsouniversitetet i Linköping där problembaserat lärande användes som pedagogisk metod fullt ut genom hela utbildningen.

Kursansvarig för ONL - Open Networked Learning och undervisar även i TLHE - Teaching and Learning in Higher Education,

Sedan hösten 2018 vikarierande systemförvaltare för eMötesverktyget Zoom inom LU och arbetar under hösten 2019 inom Canvasprojektet med utbildning för lärare.

Jag ingår i en grupp med kollegor från Pedagogiskt stöd och CERTEC som diskuterar och utbildar kring tillgänglighet/delaktighet och Universell utformning för lärande (Universal design for learning - UDL).

Lotta Åbjörnsson

Universitetsadjunkt

  • Högskolepedagogisk utveckling, AHU
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post lotta.abjornssonahu.luse

Telefon 046–222 31 55

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11