Person

Helena Berglund

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post helena.berglunduvet.luse

Telefon 046–222 69 52

Rum M302C

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Jag är doktorand i biologiämnets didaktik och mitt forskningsområde är lärarutbyte och autonomi inom biologiämnet. Utbyte och samarbete lärare emellan har potentialen att leda till högre kvalitet i undervisningen och en bättre arbetssituation för lärare, särskilt i kombination med hög individuell autonomi hos lärarna. Jag vill genom min forskning undersöka vad biologilärare har för behov och möjligheter till utbyte och samarbete och hur detta värderas i förhållande till andra fortbildningsformer. Jag undersöker också hur lärares autonomi påverkar attityder till utbyte med andra biologilärare genom att jämföra skolsystem med skillnader i detaljnivå i kursplaner samt frånvaro eller närvaro av externa slutprov.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Helena Berglund

Doktorand

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post helena.berglunduvet.luse

Telefon 046–222 69 52

Rum M302C

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-04