Person

Hans Teke

Koordinator

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post hans.tekeuvet.luse

Mobil 073–929 10 01

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11

Filosofie doktor i utbildningsvetenskap 2019 med ett förflutet som gymnasielärare i filosofi, religion och svenska. Som forskare inriktad mot inlärningspsykologi, moralpsykologi och undervisningsutveckling. Undervisade som doktorand inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag forskar om hur undervisning i allmänhet, och etikundervisning i synnerhet, ska bedrivas för att de bästa långtidseffekterna ska uppnås. I min avhandling i etikdidaktik visar jag, med hjälp av en icke-randomiserad kontrollerad studie, att Trestegsmodellen verkar vara en mer effektiv metod än ”reguljär” etikundervisning när det gäller att långsiktigt öka gymnasieelevers etiska medvetenhet (enligt den specifika definition av etisk medvetenhet som jag använder). 

Övriga uppdrag och meriter

FÖREDRAG UTÖVER ORDINARIE UNDERVISNING (I URVAL)

"Ge skolelever sovmorgon - gynnsamt för både eleverna och kollektivtrafiken", på Transportforum i Linköping, januari 2019

"Att undervisa för långtidsminnet", på Dammhagsskolan i Landskrona, oktober 2017

"Så lär vi oss - enligt Hattie", vid nationella vägledarkonferensen i Lund, maj 2017 samt på ämneslärarprogrammet i Linköping, oktober 2017

"Spaced Learning - så fastnar kunskapen!", workshop med Paul Kelley inom ramen för den nya lärarfortbildningen, Lund, oktober 2015

"Om min forskning, i korthet" (rappversion av mitt avhandlingsprojekt), vid Science slam, Campus Helsingborg, september 2015

INTERVJUER MED MIG ANG. SENARE STARTTIDER I SKOLAN (I URVAL)

Ica-Kuriren, 2017-09-28

Göteborgs-Posten, 2017-09-12

Vetandets värld, P1, 2017-08-21

SVT nyheter, 2017-06-17

Aktuellt, SVT, 2017-01-12 (gäst i studion)

Sydsvenskan 2016-10-16

Aftonbladet 2015-04-14

Rapport, SVT, 2015-03-20

ÖVRIGT

Intervjuad i TV 4-nyheterna ang. obligatorisk förskoleklass, 2018-05-09

Deltog i paneldebatt i Almedalen ang. kollektivtrafik och senare starttider i skolan, 2018-07-02

Hans Teke

Koordinator

  • Utbildningsvetenskap
  • Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post hans.tekeuvet.luse

Mobil 073–929 10 01

Besöksadress
Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress
Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11