lu.se

Institutionen för utbildningsvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

FM i teoretisk filosofi. Religionsvetare och etiker. Gymnasielärare i filosofi, religion och svenska 2002-2013. Utbildad i Linköping och doktorerar i Lund. Som forskare inriktad mot lärandets psykologi.

Forskning

Om forskningen

Jag skriver en avhandling i etikdidaktik där jag frågar jag mig hur etikundervisningen på gymnasiet, framför allt inom religionsämnet, ska vara utformad för att kunna ge eleverna ett mer medvetet och genomtänkt förhållningssätt till etiska frågor och problemsituationer, även en längre tid efter examination.

För att undersöka detta kommer jag att, med hjälp av skickliga religionslärare, jämföra olika undervisningsmetoder i etik och se hur de skiljer sig åt i förmåga att påverka hur eleverna tänker kring vardagliga, etiska problem. Utvärderingen kommer att ske med hjälp av enkäter, som eleverna fyller i och som sedan jämförs och tolkas. Min undersökning är således kvantitativ till sin natur.

Jag också kommer också, i min avhandling, att resonera kring autonomibegreppet, vad det innebär hos teoretiker som Kant och Piaget, och hur det är tillämpbart i utvecklingen av etikundervisning.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

FÖREDRAG UTÖVER ORDINARIE UNDERVISNING (I URVAL)

"Ge skolelever sovmorgon - gynnsamt för både eleverna och kollektivtrafiken", på Transportforum i Linköping, januari 2019

"Att undervisa för långtidsminnet", på Dammhagsskolan i Landskrona, oktober 2017

"Så lär vi oss - enligt Hattie", vid nationella vägledarkonferensen i Lund, maj 2017 samt på ämneslärarprogrammet i Linköping, oktober 2017

"Spaced Learning - så fastnar kunskapen!", workshop med Paul Kelley inom ramen för den nya lärarfortbildningen, Lund, oktober 2015

"Om min forskning, i korthet" (rappversion av mitt avhandlingsprojekt), vid Science slam, Campus Helsingborg, september 2015

INTERVJUER MED MIG ANG. SENARE STARTTIDER I SKOLAN (I URVAL)

Ica-Kuriren, 2017-09-28

Göteborgs-Posten, 2017-09-12

Vetandets värld, P1, 2017-08-21

SVT nyheter, 2017-06-17

Aktuellt, SVT, 2017-01-12 (gäst i studion)

Sydsvenskan 2016-10-16

Aftonbladet 2015-04-14

Rapport, SVT, 2015-03-20

ÖVRIGT

Intervjuad i TV 4-nyheterna ang. obligatorisk förskoleklass, 2018-05-09

Deltog i paneldebatt i Almedalen ang. kollektivtrafik och senare starttider i skolan, 2018-07-02

Hans Teke

Doktorand
Utbildningsvetenskap
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post hans.tekeuvet.luse

Mobil 073–929 10 01

Rum LUX: A231

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar