6

dec

Att lära med och av AI utmaningar och möjligheter

6 december 2023 08:15 till 09:45 Föreläsning

Peter Parnes utforskar det komplexa landskapet av AI i lärande och undervisning, belyst genom både dess utmaningar och möjligheter.

Föreläsare: Professor Peter Parnes
Språk: Svenska
Länk till föreläsningen: Att lära med och av AI -utmaningar och möjligheter

Peter Parnes utforskar det komplexa landskapet av AI i lärande och undervisning, belyst genom både dess utmaningar och möjligheter. Presentationen inleds med en översikt av artificiell intelligens som teknik, med särskild fokus på generativa AI-system. Genom en serie exempel kommer Peter att illustrera hur dessa verktyg kan anpassas för att stödja lärandeprocesser. Utöver de tekniska aspekterna kommer Peter även att diskutera de större samhälleliga implikationerna av nyttjande av AI. Detta inkluderar dess inverkan på arbetsmarknaden, utbildningssystemet och hur vi interagerar med olika AI-baserade system i våra dagliga liv. Målet är att ge åhörarna en djupare insikt i hur AI förändrar undervisning och lärande, både i klassrummet och i livet i stort för ett livslångt lärande."

Peter Parnes är Professor i Distribuerade datorsystem och verksamhetsledare ArcTech Learning Lab, Luleå tekniska universitet.

Det här är en del av en öppen föresläsningsserie inom Lärosäten Syd: Akademisk integritet i högre utbildning -från Google till AI och tillämpad forskning. Du behöver inte registrera dig, anslut till föreläsningen vid respective tillfälle.

Om händelsen:

6 december 2023 08:15 till 09:45

Plats:
Online

Kontakt:
anders.sonessonahu.luse

Spara händelsen till din kalender