7

feb

AI i forskning

7 februari 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Erik Winerö, doktorand i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap vid IT-fakulteten, institutionen för tillämpad IT.

Det senaste året har vi erfarit en kraftig utveckling på AI-området. Denna utveckling påverkar också pedagogisk forskning - och då inte endast forskningens objekt utan även dess metoder och etik. I denna föreläsning ger Erik Winerö en översiktlig introduktion till AI, packar upp några centrala begrepp för att öka förståelsen av några av de AI-forskningstjänster som dykt upp under året. Föreläsningen kommer också att bestå utav ett par demonstrationer av forskningsrelaterade AI-system som tillhörande frågeställningar att ta med sig framgent.

Om händelsen:

7 februari 2024 13:15 till 15:00

Plats:
Rum M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

Målgrupp:
Alla intresserade

Språk:
Svenska

Kontakt:
mona.holmqvistuvet.luse

Spara händelsen till din kalender