Nyheter

2020-12-21

Digitala studier saknar fungerande former för återkoppling.

2020-12-09

Under 2021 kommer minst tre nya doktorandtjänster att utlysas på institutionen för utbildningsvetenskap.

2020-12-09

AHU bjuder in till två seminarier om högre utbildning i vår.

2020-11-25

Den frågan står i fokus för nästa UFO-seminarium, 30 november kl 10.15-12, då Henrik Lindqvist, post.dok vid Linköpings universitet besöker seminariet och talar om sin forskning om lärarstudenters upplevelser av och lärande i känslomässigt starka situationer.

2020-10-19

Nu kan du få veta allt och mer därtill som du undrat över rörande ämneslärarstudenternas utbildningsvetenskapliga kärnkurser.

2020-10-19

Den 26/10 klockan 14 anordnar ämneslärarutbildningen ett samtal om regeringens förslag för att stärka sexualundervisningen i skolan.

2020-10-12

Är du intresserad av att jobba med lärarstudenternas Verksamhetsförlagda Utbildning? Sök då tjänsten som Utbildningsledare, VFU. Sista ansökningsdatum 25 oktober 2020.

2020-09-30

Ett glatt besked. Lunds universitet har tillskjutit nya medel för forskarutbildningen i utbildningsvetenskap. Forskarskolan föreslås få 2 miljoner kronor per år i fem år av LU, samt en medfinansiering av HT fakulteterna med minst en miljon per år. Detta utgör en bra grundplåt för vår fortsatta forskarutbildning.

2020-09-28

Glädjande besked nådde oss i september 2020 om nya medel för att hålla liv i nätverket Citizenship Education in Europe.

2020-06-03

5 juni kl 13-15 försvarar Charlotte Lagerholm sin lic-avhandling

2020-05-17

Nu finns det fröpengar att söka inom området praktiknära utbildningsforskning.

2020-05-17

Medel för praktiknära utbildningsforskning finns nu att söka. Deadline 4 september.

2020-03-20

Här följer svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss just nu angående VFU och coronavirusutbrottet.

2020-02-25

I vår försvaras tre lic-avhandlingar vid institutionen för utbildningsvetenskap.

2020-02-18

Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i landet.

2019-11-01

Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

2019-10-25

2019-10-24

2019-10-14

Vill du bli ämneslärare och är klar med dina ämnesstudier?

2019-07-04

Vill du bli ämneslärare? Missade du att söka i våras?