Nyheter

2020-06-03

5 juni kl 13-15 försvarar Charlotte Lagerholm sin lic-avhandling

2020-05-17

Nu finns det fröpengar att söka inom området praktiknära utbildningsforskning.

2020-05-17

Medel för praktiknära utbildningsforskning finns nu att söka. Deadline 4 september.

2020-03-20

Här följer svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss just nu angående VFU och coronavirusutbrottet.

2020-02-25

I vår försvaras tre lic-avhandlingar vid institutionen för utbildningsvetenskap.

2020-02-18

Utbildningschef Sinikka Neuhaus kommenterar UKÄ:s stora utvärdering av ämneslärarutbildningen i landet.

2019-11-01

Den 31 januari kl 13 i Lux C121 disputerar Janna Lundberg i utbildningsvetenskap.

2019-10-25

2019-10-24

2019-10-14

Vill du bli ämneslärare och är klar med dina ämnesstudier?

2019-07-04

Vill du bli ämneslärare? Missade du att söka i våras?

2019-05-29

Den 14 februari 2019 lanserades den nya ”Lärarutbildningsguiden” på Studera.nu. Sedan dess har guiden varit välbesökt och intresset hos besökarna för att gå en lärarutbildning har ökat.

2019-05-27

Den 6 september i Lux C126 kl 13.15 disputerar Ingemar Karlsson i utbildningsvetenskap. Opponent är associate professor Lena Lindenskov, Aarhus University. Titeln på avhandlingen lyder: Elever i matematiksvårigheter. Lärare och elever om låga prestationer i matematik.

2019-05-23

Välkomna till Janna Lundbergs slutseminarium 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, Högskolan Dalarna, är diskutant. Titeln på avhandlingsmanuset är ”Samhällskunskap för en alienerad elit. En etnografisk observationsstudie".

2019-05-16

Den 17 maj Kl 13.15 i Lux C 126 försvarar Johan Lind sin lic-avhandling med titeln Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser. Välkomna!

2019-05-06

Janna Lundbergs slutseminarium är flyttat till den 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, Högskolan Dalarna, är diskutant. Titeln på avhandlingsmanuset är ”Samhällskunskap för en alienerad elit. En etnografisk observationsstudie".

2019-03-03

Den 17 maj kl 10.15-12 i sal LUX B251 diskuterar Katarina Blennow sitt avhandlingsmanus i samhällskunskapsämnets didaktik, med universitetslektor Johan Sandahl, Stockholms universitet. Titeln på avhandlingsmanuset är Emotive Subject. Social Science Teaching and Pluralist Swedish Classrooms.

2019-03-03

Den 9 maj kl 10.15 i Lux C121 licputerar Cristian Abrahamsson. Titeln på hans lic-avhandling är "Lärarperspektiv på elevengagemang i NO-undervisningen".

2019-03-03

Den 26 april kl 13 i Lux sal C 126 (Helgonavägen 3) är det dags för Ingrid Bosseldal att försvara sin doktorsavhandling "Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa". Fakultetsopponent: professor Tora Holmberg, sociologiska institutionen, Uppsala Universitet.

2019-02-21

Välkomna till Janna Lundbergs slutseminarium 24 maj kl. 13-15 i LUX C214. Professor Maria Olson, Högskolan Dalarna, är diskutant. Titeln på avhandlingsmanuset är ”Samhällskunskap för en alienerad elit. En etnografisk observationsstudie".