Kurs

Kurskod: ÄSKA01
Engelsk titel: Creative Writing for Teachers
Högskolepoäng: 7,5

Kurstillfälle: sommaren 2023
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2023-06-01 – 2023-08-11
Anmälningskod: LU-S0900

Introduktionsmöte: 2023-06-01 kl. 16.15 – 18.00

Lärare: Sara Andersson, Ingrid Bosseldal

Beskrivning

Är du intresserad av att utveckla ditt kreativa skrivande? Kursen ges som fristående kurs i utbildningsvetenskap.

Kursen vänder sig till lärare och lärarstudenter och syftar till att utveckla deltagarnas kreativa skrivande och förmåga att skönlitterärt gestalta erfarenheter av skola och av att vara lärare och/eller lärarstudenter. Vi skriver på olika teman och läser och ger respons på varandras texter. Kursen vill bidra till att kursdeltagarna genom skönlitterärt skrivande utforskar sina erfarenheter av läraryrket och gemensamt skapar en mer komplex och reflekterad bild av skolan i samhället, sig själva som lärare och av de elever, kollegor och elevers målsmän som de möter i yrket. Ett övergripandet syfte med kursen är att stärka lärares möjligheter att i skönlitterär text göra sina erfarenheter av skola, undervisning och samhälle synliga och hörda.

Observera att merparten av den lärarledda undervisningen sker på eftermiddags- och kvällstid vecka 23, 24 och 25 och att en del av kursens innebär att läsas varandras texter och ge respons. Under juli arbetar deltagarna med eget skönlitterärt skrivande och möts några gånger i studentledda responsgrupper. I augusti lämnas sommarens skönlitterära skrivuppgift in och fungerar som examination för kursen. För att bli godkänd krävs dels deltagande i kursens obligatoriska moment, dels en godkänd inlämnad examinationstext.

 

Utbildningstillfällen – sommaren 2023

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

distans Lund, halvfart
1 juni 2023 – 11 augusti 2023

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kreativt skrivande för lärare är 13 750 SEK.

Introduktionsmöte

Torsdagen den 1 juni
kl. 16.15 – 18.00, obligatoriskt

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15