Kurs

Kurskod: ÄSKA01
Engelsk titel: Creative Writing for Teachers
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: kvartsfart, kvällstid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39419
Behörighet: Grundläggande behörighet samt något av följande: lärarexamen ELLER minst 120 hp från valfritt lärarprogram inklusive minst en godkänd VFU-period ELLER 30 hp från kompletterande pedagogisk utbildning inklusive minst en godkänd VFU-period.

Beskrivning

Är du intresserad av att utveckla ditt kreativa skrivande? Kursen ges som fristående kurs i utbildningsvetenskap.

Kursen vänder sig till lärare och lärarstudenter och syftar till att utveckla deltagarnas kreativa skrivande och förmåga att skönlitterärt gestalta erfarenheter av skola och av att vara lärare och/eller lärarstudenter. Vi skriver på olika teman och läser och ger respons på varandras texter. Kursen vill bidra till att kursdeltagarna genom skönlitterärt skrivande utforskar sina erfarenheter av läraryrket och gemensamt skapar en mer komplex och reflekterad bild av skolan i samhället, sig själva som lärare och av de elever, kollegor och elevers målsmän som de möter i yrket. Ett övergripande syfte med kursen är att stärka lärares möjligheter att i skönlitterär text göra sina erfarenheter av skola, undervisning och samhälle synliga och hörda.

Kursen går på kvartsfart höstterminen 2024. De lärarledda träffarna sker på plats i Lund. Därutöver ingår deltagarna i responsgrupper. Dessa grupper kan om gruppmedlemmarna så vill, träffas på annan ort alternativt digitalt. För att bli godkänd på kursen krävs dels aktivt deltagande i kursens obligatoriska moment, dels en godkänd längre skönlitterär text som lämnas in vid kursens slut. Om deltagarna vill kan kursavslutningen – i studenternas regi – arrangeras i form av en uppläsning i universitetets lokaler.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, kvartsfart
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnas för anmälan den 15 mars 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kreativt skrivande för lärare är 14 375 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

15

april 2024

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15