Kurs

Kurskod: ÄSAD14
Engelsk titel: Swedish as a Second Language 4
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2025-01-19
Anmälningskod: LU-39417
Behörighet: Grundläggande samt 45 högskolepoäng från kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3 (ÄSAD01/ÄSAD11/ÄSAD21, ÄSAD02/ÄSAD12 och ÄSAD03/ÄSAD13), eller motsvarande.

Beskrivning

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen. Om du vill läsa ämnet som fristående kurser heter de Svenska som andraspråk: Grundkurs, Svenska som andraspråk: Fortsättningskurs och Svenska som andraspråk: Kandidatkurs.

Kursens innehåll

Textanalys och respons, 7,5 hp
Delkursen behandlar skolans texttyper utifrån andraspråkselevers produktion. Studenterna tränas i analys av elevtexter och formativ bedömning utifrån ett andraspråksperspektiv inom olika genrer.

Språkdidaktik, 7,5 hp
Delkursen fokuserar på undervisning i ungdoms- och vuxenutbildningen för elever som är nya i svenska språket.

Litteraturdidaktik i svenska som andraspråk, 15 hp
Delkursen behandlar ungdomars och vuxnas läsning och belyser hur skönlitteraturen kan användas för att främja språk- och kunskapsutveckling hos andraspråkselever

Ingående delar

  • Textanalys och respons, 7,5 hp
  • Språkdidaktik: Mottagande av nyanlända elever, 1,5 hp
  • Språkdidaktik: Undervisningsplanering, 6 hp
  • Litteraturdidaktik: Inlämningsuppgifter, 7,5 hp
  • Litteraturdidaktik: Undervisningsplanering, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15