Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • ÄHID02

Denna kurs läses inom ämneslärarutbildningen. Den utlyses inte som fristående kurs så den kan inte sökas eller läsas av personer som inte är antagna till ämneslärarutbildningen.

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-03-21
Anmälningskod: LU-59905
Behörighet: Grundläggande samt minst 15 högskolepoäng från Historia I (ÄHID01) eller motsvarande.

Lärare: Helén Persson, Ulf Zander

Information om ingående delar

  1. Att undervisa i historia , 7,5 hp
  2. Akademiskt skrivande , 7,5 hp
Sidansvarig: caroline.cabotuvet.luse | 2020-06-15