Vill du läsa till ämneslärare i matematik vid Lunds universitet?

Publicerad den 15 mars 2022
En matematiklärare vid en svart tavla med matematiska tecken på.

Hösten 2022 utlyser vi det första av fyra kurspaket i matematik som tillsammans ger dig möjlighet att komplettera dina ämnesstudier med en lärarutbildning på tre terminer.

De fyra kurspaketen innehåller matematik och matematikdidaktik. Kombinerat med tre terminer kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ger de dig matematiklärarexamen för gymnasiet. Läs mer och se rekommenderade studiegångar här