Vidareutvecklas som lärare! Sök höstens fristående kurser utbildningsvetenskap

Av Caroline Cabot - Publicerad den 13 mars 2024
Student som skriver

Vill du utveckla ditt kreativa skrivande genom att gestalta skolans värld? Eller utöka din förståelse för lärandesituationer kopplat till de symptom som kännetecknar lärande hos individer med autism och ADHD? Sök till höstens fristående kurser i utbildningsvetenskap, vid Lunds universitet! Kurserna ges i kvartsfart, på kvällstid och vänder sig till dig som är lärare eller lärarstudent. Ansökan är öppen mellan den 15 mars - 15 april 2024.

Kreativt skrivande för lärare

Är du intresserad av att utveckla ditt kreativa skrivande? Vill du skönlitterärt gestalta erfarenheter av skola och av att vara lärare?
Läs mer och sök till kursen: Kreativt skrivande för lärare, 7, 5 hp

 

Specialdidaktik i skolan

Vill du utveckla din förståelse för vad som är viktigt att beakta vid lärandesituationer kopplat till de symptom som kännetecknar lärande hos individer med autism och ADHD?
Läs mer och sök till kursen: Specialdidaktik med inriktning attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST), 7, 5 hp