Utbildningsvetenskapliga studentrådet

till vardags kallat U-rådet

Humanistiska och Teologiska Studentkåren – HTS är den studentkår som representerar studenterna på ämneslärarutbildningen. Kårernas främsta uppgifter är: utbildningsbevakning, studentfacklig verksamhet och påverkansarbete

Under HTS finns Utbildningsvetenskapliga studentrådet (U-rådet) och fungerar som en länk mellan ämneslärarstudenter och de nämnder som styr själva utbildningen.

Studentrådet verkar också för att ena ämneslärarstudenterna och anordna  aktiviteter i form av studieworkshops, gästföreläsningar och pubträffar m.m.

Har du frågor eller är intresserad av att engagera dig? Tveka inte att kontakta U-rådets ordförande Linnea Brink som du når via e-post eller telefon:

E-post: uradet@hts.lu.se

HTS

Här hittar du information om Humanistiska och Teologiska studentkåren.